Search Results for:

Material

Smart Cities Accelerator – Inkubator för hållbara & smarta städer i Öresundsregionen Material Welcome to the conference, Fremtidens energisystem og bæredygtige byer: Gevinster og udfordringer som smart city. On this page, you will be able to find more inspiring and relevant material with association to the project and the work packages..  We hope that you …

Material Read More »

Læring

LÆRING Det horisontella spåret Lärande/Læring i Smart Cities Accelerator har fokuserat på lärande om energi, klimat och hållbar utveckling i skolan. Vår analys visar att läroplanerna i Danmark och Sverige är jämförbara i grundskolan samt att det finns inspirerande metoder och lärandematerial på internet och i böcker för verksamma lärare att använda i klassrummet. Enligt …

Læring Read More »

Lovgivning

LOVGIVNING De politiske ambitioner på klima- og energiområdet er blevet mere ambitiøse i Danmark og Sverige, og priserne på vind- og solenergi er raslet ned. Det kræver et grundigt serviceeftersyn af lovgivningen, der i vidt omfang er indrettet på fortidens politik og teknologi. I Smart Cities Accelerator giver vi bud på hvilke ændringer, der er …

Lovgivning Read More »

Adfærd

ADFÆRD Smart Cities Accelerator er et forsknings- og innovationsprojekt, som omhandler udviklingen af bæredygtige byer med særligt fokus på optimering af vedvarende energisystemer. Projektet kobler i tværfaglige delprojekter menneskers adfærd, tekniske udviklinger, læring samt juridiske omstændigheder. Projektet har i et forsøg på at skabe en nuanceret viden om brugen af nye tekniske systemer samt om …

Adfærd Read More »

Data

DATA Under SCA-projektet er der udviklet en del værktøjer til digitalisering. Dette gælder løsninger for cloud- og edge-baseret computing, og der er udviklet AI-løsninger til forudsigelser af blandt andet varmebehovet i fjernvarmesystemer. Edge computing er anvendt for at sikre, at databehandlingen imødekommer databeskyttelsesdirektivet GDPR og krav om hensyntagen til privacy generelt. Eksempelvis er der i …

Data Read More »

Klimavenlig energiforsyning

Klimavenlig energiforsyning Planering av stadsdelar och hållbara energisystem i framtidens smarta städer kräver helhetsperspektiv och större fokus på stadens utmaningar och behov. Det kommer att bli mindre viktigt att optimera stadsdelen och energisystemet ur ett hållbarhetsperspektiv, självförsörjandeperspektiv och/eller ett resiliensperspektiv, fokus behöver istället ligga på hur respektive stadsdel kan utnyttja sina strategiska fördelar på bästa …

Klimavenlig energiforsyning Read More »

Interaktion mellem vand og energi

INTERAKTION MELLEM VAND OG ENERGI Energisystemer og urbane vandsystemer kan opnå større gevinst og reducere deres negative miljøaftryk ved at spille sammen. Der er flere eksempler rundt i verden, hvor f.eks. drikkevandspumper styres efter elektricitetspriser, varmt spildevand bliver brugt til at opvarme bygninger med, og hvor rensningsanlæg generer mere energi, end de bruger. Grundvandsspejlet i …

Interaktion mellem vand og energi Read More »

Intelligent energioptimering

INTELLIGENT ENERGIOPTIMERING Vi har et mål om at udnytte den vedvarende energi bedre på vejen frem mod at blive fossilfri. Den stigende integration af vind- og solenergi, også som termisk solenergi direkte i fjernvarmesystemer, betyder, at der er behov for en næste generation af metoder til driftsoptimering, som tager højde for usikkerheden i produktionen. I …

Intelligent energioptimering Read More »

Integrering af lavtemperatur i fjernvarme

Integrering af lavtemperatur i fjernvarme Projektet har utgjorts av en gränsöverskridande projektsammansättning innehållande både forskning och pilotstudier inom området intelligent styrning av fjärrvärme. Den övergripande målsättningen har varit att de framtagna lösningarna skall bidra till ett resurseffektivare fjärrvärmenät med kostnads- och CO2 besparingar som följd. Genomförda forskningsstudier i detta projekt visar på att det finns …

Integrering af lavtemperatur i fjernvarme Read More »

Scroll Up