Alla ska bli nöjda i ett mer effektivt nät

Hur ska vi få fastighetsägare att underhålla sina undercentraler bättre? SCA hoppas på lösningar från allmänheten.

Just nu pågår Smart Cities Accelerators innovationstävling om sänkta framledningstemperaturer. Utmaningen ringar in problematiken kring att hitta incitament för fastighetsägare att underhålla sina undercentraler så att fjärrvärmenätet kan köras så effektivt som möjligt. Ju bättre undercentralerna är, desto lägre temperaturer i fjärrvärmenätet tillåts. En lägre nät-temperatur har många fördelar, nätets energiförluster kommer minska med en ökad resurseffektivitet som följd.  

 

Hallå där David Edsbäcker på Kraftringen i Lund, som arrangerar den pågående innovationstävlingen tillsammans med Høje-Taastrup Fjernvarme.

Vad handlar egentligen innovationstävlingen om?

Att inte producera och leverera mer värme än det behövs. Genom ganska små temperatursänkningar, bara ett fåtal grader, kan man spara mycket energi. Vi uppskattar att mellan 8-15 % av energin går förlorat i nätet – med tanke på storleken av vårat nät blir den årliga besparingen stor.

Dagens utveckling inom digitalisering öppnar upp nya möjligheter för energibranschen. Genom att använda och styra från fler mätpunkter ute i nätet tillsammans med väderprognoser tillåts en mer detaljerad styrning. Vi kan således säkerställa att vi inte skickar ut varmare fjärrvärmevatten än nödvändigt. Anledningen till att vi inte har gjort detta tidigare är att tekniken helt enkelt inte funnits etablerad på marknaden.

Vad är kärnan i problemet?

Vi som energibolag äger inte undercentralerna, därför är det viktigt att fastighetsägare tar hand om sina undercentraler. Det är väldigt varierande hur bra man gör det. Som det är nu behöver vi anpassa hela vårt nät för att säkerställa att samtliga kunder får en tillräckligt hög temperatur, även de med bristfälliga eller feldimensionerade undercentraler.

Vi hoppas att genom detta call hitta nya kreativa lösningar på ett redan känt problem. Vi behöver hitta en lösning på hur vi som energibolag kan identifiera samt skapa incitament för kunderna att åtgärda sina bristfälliga undercentraler.  Målet är att hitta en lösning på problemet som gynnar alla parter.

Hur kom ni fram till just det här callet?

Som energibolag har vi tänkt på det här länge, men inte hittat en kostnadseffektiv lösning som gynnar alla parter likvärdigt. Att erbjuda gratis service till kunder med eftersatta undercentraler hade varit ett möjligt alternativ. Det hade emellertid kunnat uppfattats som att vi belönar kunder som inte gjort en regelbunden service.  Det kan därför behövas någon helt ny typ av idé. Jag hoppas vi kan få in förslag på incitament som vi inte har tänkt på tidigare. Vi kan behöva ta till ett helt nytt sätt att tänka! Vi vill nå ut till allmänheten för att hitta en lösning på ett redan känt problem.

Så, vem vänder ni er till?

Vi riktar oss väldigt brett, jag hoppas vi får in förslag från allt från fastighetsägare till ekonomer, jurister, forskare… ja alla!

Något du vill tillägga?

Missa inte vårt webinar den 30 januari, då kommer jag och mina kollegor och representanter från Høje-Taastrup Fjernvarme att berätta mer och svara på frågor!

 

Deadline för att skicka in sitt bidrag till innovationstävlingen är den 11 februari.

Kontakt

Julia Fryklund  

julia.fryklund@afconsult.com
Involverede partnere
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Medlem siden April 2018

Visit the website
Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?

Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?

Høje Taastrup Fjernvarme er lead på indsatsområde 2, "Integrering af lavtemperatur i byer" og indsatsområde 6, "Samspil mellem energi og vand", hvor vi her bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?

I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

Kontakt person Uffe Schleiss

Kraftringen

Medlem siden October 2017

Visit the website
Hvorfor er Kraftringen med I SCA?

Projektet är en unik möjlighet för Kraftringen att få samarbeta och byta erfarenheter med projektpartners på båda sidorna sundet och ta del av kunskap från olika vertikala instanser.

Hvilken rolle spiller Kraftringen i projektet?

I SCA är Kraftringen en projektpartner som bidrar med kunskap och erfarenhet till det vertikala insatsområdet 2.

Hvad forventer Kraftringen at få ud af at være med i projektet?

I SCA är vår ambition att tillsammans med fastighetskunder titta på hur vi kan hitta nya lösningar för att optimera framledningstemperaturen i fjärrvärmesystemet för att bli ännu mer energieffektiva även i den befintliga bebyggelsen.

Kontakt person David Edsbäcker

David.Edsbacker@kraftringen.se + 46 724 54 27 55
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/alla-ska-bli-nojda-i-ett-mer-effektivt-nat/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler