Bästa kompetensen går på tvärsen

Interreg har tre horisontella kriterier som varje projekt särskilt behöver arbeta med: hållbar utveckling, jämlikhet mellan kön och likabehandling/icke-diskriminering. Smart Cities Accelerator lyckas kombinera en jämn könsfördelning med de mest kompetenta personerna - och det ger ett framgångsrikt projekt.

Interregs horisontella kriterier är tänkta att fungera som drivkraft för hållbar tillväxt och regional konkurrenskraft, och kan användas som ett verktyg för att nå bättre resultat.

För Smart Cities Accelerator är det särskilt ett kriterium som man oundvikligen jobbar hårdast med: hållbar utveckling. Hela projektet syftar till att stärka våra städers hållbarhet genom att hitta lösningar som gör dem ”smartare” på en mängd olika sätt kopplat till energiförsörjning. Hur man kopplar på jämställdhet och likabehandling kring ett sådant tema är inte lika självklart.

– Det är en liten utmaning, för vi är ett ganska tekniktungt projekt, och inom tekniksektorn finns det traditionellt sett fler män än kvinnor, säger Anne Marie Damgaard, projektledare för Smart Cities Accelerator.

Trots det har projektet lyckats få en projektstyrka som är nästan jämnt fördelad mellan män och kvinnor: av totalt 86 medarbetare är 38 kvinnor. Ifall det gör någon skillnad på resultatet vill Anne Marie inte gå in på.

– Det viktiga är att vi har de bästa och mest kompetenta personerna, inte ifall de är man eller kvinna.

Projektledaren Anne Marie Damgaard, DTU/Climate KIC tror att de horisontella kriterierna kan öppna ögonen för många projektmedarbetare. Foto: Hanne Kokkegård

 

Trots det har det varit en genomgående strategi för projektet att  få en jämn könsfördelning i alla delar, vilket i vissa fall har inneburit lite mer jobb. Med färre kvinnor i en tekniktung bransch är de svårare att hitta – men det går. Det har bland annat varit viktigt att få in både män och kvinnor i juryer vid innovationstävlingarna som projektet anordnar. Att arbeta på det sättet kan ge resultat långt bortom projektets gränser, och Anne Marie tror att arbetet har gjort vissa av projektdeltagarna mer uppmärksamma på de här frågorna än de varit tidigare.

En av projektets partners, Kraftringen, arbetar på liknande sätt för att få in fler kvinnor i sina projekt och i sin verksamhet överhuvudtaget. Malin Friis, affärsutvecklare ser erfarenhetsutbyte som den största vinsten.

– Det handlar om att få in nya perspektiv. Det är lätt att tänka att energi är väldigt tekniskt, men vi måste få in slutkundens perspektiv.

Malin Friis på Kraftringen. Foto: Engage Agency

Att se värdet i det bredare perspektiv som mångfald kan ge, är en viktig insikt, menar Malin. För Kraftringen är det sedan länge viktigt att lyfta hållbarhet, och de har riktat in sig på framför allt social hållbarhet. Bland annat tar de in praktikanter med utländsk bakgrund för att låta dem få en fot in på den svensk arbetsmarknaden; vilket blev en ögonöppnare som ledde till att Kraftringen skapade en arabisk-engelsk-svensk parlör med användbara tekniska termer.

– Många tror att det är ett stort steg att ta, men det handlar bara om att bjuda in nya erfarenheter i projektet, så tror jag att man ser vinsten direkt, säger Malin Friis.

Förutom att hela projektet syftar till att skapa hållbara lösningar för framtidens städer så uppmanas också alla projektdeltagare att genomföra projektet så hållbart som möjligt. Det handlar bland annat om att åka kollektivt till projektmöten (vilket inte alltid är så enkelt att genomföra – då förespråkas samåkning), och att bara servera vegetarisk kost vid träffarna.

Även om det inte är de horisontella kriterierna som är projektets huvudfokus tror man från projektledningens håll att de kan leda till faktisk förändring.

– Det petar lite i de vanliga sätten att göra något. Man måste ställa sig frågan ifall man hittat de bästa alternativen utifrån perspektiv såsom jämställdhet.

 

Kontakt

Julia Fryklund  

julia.fryklund@afconsult.com
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/basta-kompetensen-gaar-paa-tvarsen/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler