Bilder som förändrar världen

Vid kommunikationsdagen den 3 oktober 2018 berättade Niclas Sörenson från Interreg ÖKS bland annat om jämställdhetskriteriet och lyfte då fram boken ”Bilder som förändrar världen” (2016) av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson. Boken ger inspiration och vägledning till en jämställd och inkluderande kommunikation och är ett bra verktyg i arbetet med jämställdhetskriteriet. Det är viktigt att vi i Smart Cities Accelerator-projektet arbetar utifrån/beaktar Interreg ÖKS horisontella kriterier. Kriterierna är hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt lika möjligheter och icke-diskriminering.

Boken kan du läsa här

 

Kontakt

Nana Christensen  

nana.christensen@malmo.se
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/bilder-som-forandrar-varlden/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler