Computerspil sætter grøn el på skoleskema

Smart Cities Accelerator sætter præg på ingeniøruddannelsen inden for softwareteknologi. Læring er ét af de parametre, som Interreg-projektet arbejder med, og gennem et kursus på DTU bliver studerende inddraget i målsætningen.

Udgivet 15. juli 2019

Undervisningsmaterialer tilsat gamification – altså spilelementer – griber om sig i grundskolen.  Og læringsformen spiller ganske naturligt også en rolle på bachelorstudiet i softwareteknologi på DTU.

Her har flere grupper studerende som fagprojekt i foråret udviklet, designet og kodet computerspil, der skal lære de ældste elever i grundskolen og 1. g om fremtidens energisystem med vedvarende energi.

I den sidste uge af juni scorede en af grupperne både 12 til eksamenen og deltog i det årlige uddannelsesinitiativ GRØN DYST på DTU, hvor de havde to minutter til at pitche deres computerspil for tre dommergrupper. Og de havnede på flot en 11. plads ud af 130 ideer.

Gruppen har fået kompetent støtte fra vejleder og lektor på DTU Compute Peder Bacher fra det dansk/svenske Interreg-støttede projekt Smart Cities Accelerator, SCA. Han har tænkt fagprojekterne i sammenhæng med netop SCA, der har forpligtet sig til at lave undervisningsmaterialer til børn og unge.

”I SCA prøver vi at udvikle smarte byer med smarte energiløsninger. En vigtig del af det er, at man er nødt til at kunne lagre energi som sol og vind, for man kan ikke styre, hvornår den vedvarende energi bliver produceret, men til en vis grad styre, hvornår energien bliver forbrugt. Det kan man blandt andet lære mere om igennem computerspil,” siger Peder Bacher.

Lektor Peder Bacher besøgte Prosperity-standen på GRØN DYST, hvor Phillip Løjmand og Jonathan Brittain præsenterer deres computerspil. Andreas Gleerup var forhindret i at deltage i Grøn Dyst. Foto: Hanne Kokkegård
Høst energien fra sol, vind og vand

De kommende 5. semesterstuderende, Phillip Løjmand, Jonathan Brittain og Andreas Gleerup, har sammen udviklet multiplayer-computerspillet Prosperity til android.

Det fungerer som en læringsplatform, hvor eleverne opdelt i hold på tre-fire spillere konkurrerer om at balancere energinetværket, så forbrug og produktion hænger sammen, og så der udledes så lidt CO₂ som muligt. Holdene får strafpoint ud fra, hvor meget CO₂ de udleder, og resultaterne kommer op på et fælles scoreboard.

”Eleverne styrer forskellige komponenter som et hus, vindmøller, dæmninger og solceller i et energinetværk. Og de skal så planlægge ud fra en vejrudsigt. Hvis de kan se, at det kommer til at regne, kan de opdæmme mere vand, så de kan hente mere energi fra dæmningen i en periode. De kan også lade batterier op. Pointen er, at de skal undgå energi fra kulkraftværker,” forklarer gruppen.

Hvert hold elever har flere tablets, og den enkelte elev styrer et spilelement fra sin egen skærm.

”Vi vil gerne have, at eleverne gennem samspillet engagerer sig i problemstillingerne med vedvarende energi, så de forstår, at der er behov for flere energikilder, så der også er strøm, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner,” siger gruppen.

Fra starten er Prosperity tænkt meget simpelt uden fx bølgeenergi, varmepumper, elbiler og biogas, men der er dog mulighed for at omstille kulkraftværket til brunkul-, sortkul- eller gaskraftværk.

”Det handler om at finde en balance i kompleksiteten af spillet, for det kan virke lidt overvældende, når man begynder spillet. Men vi kunne godt skrælle endnu flere elementer af, så det bliver mere simpelt og dur til lavere klassetrin. Ligesom vi kunne rydde op i vejrdataene med vind, sol, regn og temperatur og omdanne kurverne til ikoner for næste dags vejrprognose, så det bliver lettere at afkode for yngre elever,” fortæller gruppen.

Dommerholdet hører Phillip Løjmand og Jonathan Brittain pitche computerspillet Prosperity. Andreas Gleerup var forhindret i at deltage i Grøn Dyst. Foto: Hanne Kokkegård
Overvejer næste skridt for ’Prosperity’

Spillet er testet på brugere uden baggrundsviden, og det er efterfølgende blevet justeret. Men selve Prosperity-computerspillet vil skulle udvikles yderligere, ligesom der skal udarbejdes lette instruktioner, hvis det skal bruges som undervisningsmateriale.

Det bliver svært at nå for Phillip Løjmand, Jonathan Brittain og Andreas Gleerup, der i 5. semester splittes på tre kontinenter med udveksling i henholdsvis Schweiz, Singapore og Texas.

Derfor overvejer Peder Bacher og de studerende, hvad der nu skal ske, fordi Peder Bacher mener, at der et stort potentiale i spillet. En mulighed kunne være, at koderne blev overdraget til andre studerende på et specialkursus, for så ville det være relativt nemt at gå videre med spillet.

På Folkemødet på Bornholm i juni deltog en anden af Peder Bachers grupper med et lignende computerspil, hvor besøgende ved SCA’s mobile læringsplatform – Energibus med sjove forsøgsopstillinger – også kunne dyste om at styre fremtidens energisystem. Energibussen deltager også på det store C40-topmøde i København i oktober, hvor borgmestre og klimarådgivere fra hele verden mødes for at snakke klimaudfordringer og -løsninger.

Og generelt kan computerspil bidrage til at skabe forståelse for udfordringerne og mulighederne i den grønne omstilling, mener Peder Bacher:

”Nu har Danmark et nyt mål om en CO₂-reduktion på 70 procent i år 2030 i forhold til udledningen i år 1990″, og det vil kræve store ændringer at køre på et energisystem med sol og vind og uden at udlede CO₂. Det skal vi forstå, og der er meget viden, som vi som borgere er nødt til at have for at kunne træffe de rette beslutninger. Der kan computerspil som disse være med til at give de unge mennesker brugbar viden.” 

KORT OM GRØN DYST

  • GRØN DYST er et årligt tilbagevendende uddannelsesinitiativ på DTU, som skal sikre, at fremtidens ingeniører kan integrere aspekter af bæredygtighed, klimateknologi og miljø i deres arbejde.
  • På studenterkonferencen kan tilmeldte grupper præsentere deres projekter over for andre studerende, ligesom de skal pitche deres idéer for repræsentanter fra forskellige virksomheder, der alle arbejder professionelt med forskellige områder inden for bæredygtighed, miljø og klimateknologi.
  • På GRØN DYST bliver der uddelt pengepræmier til de bedste projekter inden for fire forskellige kategorier Pengene kan evt. bruges til at videreudvikle idéerne.
  • I 2019 deltog over 300 studerende – heraf 29 fra udlandet – med 130 projekter.
Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/computerspil-saetter-fremtidens-elnet-paa-skoleskemaet/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler