Dagliga strömavbrott – en möjlig framtid

I södra Sverige är elbristen ett faktum - utan några klara lösningar för varken leverantörer eller kunder. Konsekvensen kan bli att samhällsutbyggnaden och omställningen till förnybar energi bromsas – eller så får vi räkna med att strömavbrotten blir en del av vår vardag.

Det är kanske ovanligt att prata om juridik och avtal när det kommer till teknisk utveckling och utmaningar. Men i energifrågan är det en nyckelfråga för hur en av de stora samhällsutmaningarna – effektbristen – ska lösas.

– Vi kanske inte längre kan ha ett av världens bästa elnät vad gäller leveranssäkerhet om vi samtidigt ska ha ett interaktivt och flexibelt nät, säger Carl Dalhammar, jurist vid Lunds universitet, som tittar på juridiken kring projekten i Smart Cities Accelerator.

I veckan berättade Sydsvenskan att E.ON bjuder in politiker till krismöte om elbristen i södra Sverige. I Sverige produceras strömmen i norr, medan det är i södra Sverige som populationen växer. Att bygga ledningar med tillräcklig kapacitet är både svårt och dyrt, och efterfrågan på el bara ökar. Lägg därtill lagar på elmarknaden, som ger konsekvenser för avtalen som kan tecknas.

– Vi skulle behöva diskutera vilka avtal nätbolagen kan erbjuda och vad de innebär, säger Carl Dalhammar som har mycket kontakt med nätbolagen.

Nuvarande lagstiftning utgår från ett system där kunden garanteras önskad elleverans. Det ska alltså alltid finnas ström till den kapacitet man avtalat om. Det innebär att nätbolag kan tvingas att neka aktörer att ansluta sig till elnätet; det finns idag för lite ström i nätet för att garantera alla sin efterfrågade ström samtidigt.

– Alla delar i Sverige ska ha ström klockan fem på julafton. Det är det det handlar om.

Lösningen skulle kunna vara ett nytt kunderbjudande på marknaden.

– Ska vi förvägra kunden att få el överhuvudtaget, eller ska vi hitta andra avtal? Detta kan innebära ett avtal där vissa anläggningar kopplas bort från nätet ibland vilket gör att reservkraft behövs, t ex ett batteri. Om vi inte får erbjuda ett annat avtal än idag, då får kanske inte kunden någon el.

Sverige har haft ett av världens bästa elnät, med en garanterad elsäkerhet, men beroende på hur man löser de juridiska knoparna kan detta alltså komma att ändras framöver: antingen som nu, utan förändring, men där många elektrifieringslösningar inte går att genomföra och utbyggnader stoppas – eller ett instabilt elnät där vi får räkna med strömavbrott då och då.

I andra länder förekommer detta, och då har fastighetsägare fått skaffa reservkraft som kopplas in vid strömavbrotten. En sådan utveckling är inte helt otänkbar för Sverige – särskilt inte med sjunkande priser på batterier, menar Carl Dalhammar.

Men för att nå fram till mer flexibla avtal behöver riktlinjer och beslut komma från såväl myndighetshåll som EU-nivå. Energimarknadsinspektionen tittar på frågan i detta nu, men huruvida det kommer att komma tydliga besked från dem – och när – är långt ifrån klart.

Många elnätbolag menar att dessa frågor borde ha kommit upp på agendan redan för fem år sedan – nu har läget redan blivit skarpt. Oavsett vilka beslut som kommer framöver är Carl Dalhammar säker på att frågan om effektbrist och hur den ska hanteras kommer att ta en ännu större plats framöver. Han menar att det finns ett kunskapsunderskott att fylla.

– Frågan har inte varit på tapeten innan, vi har inte haft effektbrist innan – nu har vi det.

Att frågan bör prioriteras på många nivåer och håll är tydligt, med tanke på det hinder det utgör för hela omställningen till förnybar energi.

– Ska vi köra nya bussar på el behöver vi mer kräm i nätet också!

I Smart Cities Accelerator drivs en mängd olika projekt med fokus på smarta energilösningar för framtiden. För att analysera genomförbarheten av dem studeras också de lagar som omger lösningarna i utvecklandet av framtidens energisystem. Juristerna på såväl den svenska som danska sidan följer lagförslagen och samhällsdebatten noga och kommer under våren 2019 att publicera en jämförande analys av de båda ländernas energijuridik.

Kontakt

Julia Fryklund  

julia.fryklund@afconsult.com
Involverede partnere
Lund University

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er Lund University med I SCA?

Lund Universitet er med i SCA projektet fordi energiforbrug og ændringer i dette ved hjælp af teknikker og adfærdsmæssige ændringer er et område der er placeret i mellem to af de store forskningsområder som gennemføres ved institutionen, herunder fx klimapåvirkning. Vi ser store udfordringer relateret til lovgivning og adfærd når det gælder smarte net og bæredygtige energiløsninger. Vi er også med i SCA, da vi oplever stor interesse fra studerende på Lunds Universitet for at arbejde inden for matematisk modellering og vedvarende energi.

Hvilken rolle spiller Lund University i projektet?

Lunds Universitet kan bl.a. bidrage som støtteforskere i testzoner. Vi er interesseret i, hvordan vi i fremtiden fx kan gemme data, så den valgte teknologi fører til et mere bæredygtigt samfund. Vi ser også på juridiske problemer og adfærdsmæssige problemer.

Hvad forventer Lund University at få ud af at være med i projektet?

Vi ønsker mere viden om hvordan adfærd og regulering påvirker potentialet for intelligente energiløsninger

Kontakt person Carl Dalhammar

info@lu.se + 46 462220000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/dagliga-stromavbrott-en-mojlig-framtid/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler