FM18: Mød læringsbil med grønt indhold

Smart Cities Accelerator deltager i årets Folkemøde på Bornholm med debatter og en ny læringsbil. Bilen er rød og indeholder grønne oplevelser, der kan give borgere, politikere og andre nysgerrige sjæle gode eksempler på hvordan datadrevne systemer, energieffektivet og vedvarende energi fungerer i praksis.

Den røde læringsbil er med Smart Cities Accelerator på dette års Folkemøde på Bornholm. Den blev for nylig præsenteret ved Smart Cities Accelerators partnekreds-workshop ved DTU i Lyngby. Foto: Mikael Kristensen

Smart Cities Accelerator er med på Folkemødet 2018 i Allinge med en ny læringsbil, hvor folkemødegæsterne kan afprøve forskellige praktiske modeller som viser, hvordan vi kan bruge datadrevne systemer til at udnytte mere vedvarende energi, højne energieffektiviteten og samtidigt forbedre de menneskelige levevilkår som eksempelvis indeklimaet i vores offentlige bygninger.

“Vi vil have konkrete eksempler med i Smart Cities Accelerators røde bil: Grønt indhold som fokuserer på energisystemer og spændingsfeltet mellem teknologiske løsninger, adfærd og mennesker”, fortæller Peder Bacher fra DTU Compute.

Mød den røde læringsbil

Du kan opleve den røde SCA-bil med det grønne indhold på Folkemødet 2018 ved Energibyernes stand i Allinge, hvor Høje Taastrup Kommune er repræsenteret.  Høje-Taastrup Kommune er Smart Cities Accelerator-partner.

Tid & sted: 

Torsdag 14. juni – søndag 17. juni.

B7, Energibyerne, Nordlands-pladsen.

Debat om indeklima i danske klasseværelser

Ud over læringsbilen er SCA også med i en række debatter på Folkemødet.

Blandt andet er vi med i debatten Lær bedre i et godt indeklima. Undersøgelser har nemlig vist at CO2-niveauet er for højt i hele 47 procent af de danske klasseværelser, og dette gør børn og lærere syge og påvirker desuden indlæringen.

Simon Lex fra SCA-projektet, der til dagligt er lektor i antropologi fra Københavns Universitet, deltager i debatten om indeklimaet sammen med blandt andre Jesper Nygaard, adm. direktør i Realdania og Christian Anker Hviid, lektor på DTU Byg samt Peter Faarbæk, der udvalgsformand i Høje–Taastrup Kommune.

Tid og sted:

Torsdag 14. juni kl. 15.00-16.00

B7, Energibyerne, Nordlands-pladsen

Læs mere om debatten

Skandinavisk samarbejde i en Brexit-tid: Hvad er gevinsten?

Du kan også møde Smart Cities Accelerator-projektleder Anne Marie Damgaard fra DTU Compute i en debat om blandt andet fremtidens udfordringer og muligheder for samarbejde på tværs i Skandinavien i en EU-opbrudstid.

Debatten arrangeres af Interreg ÖKS.

Tid og sted:

Fredag 15. juni Kl. 17.45-18.45

F15 – Sverigesvejs Debattelt

Læs mere om debatten

Kontakt

Mikael Kristensen   Kommunikationsmedarbejder  ved DTU institut for matematik og computer science

mikk@dtu.dk
Involverede partnere
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
DTU Byg

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er DTU Byg med I SCA?

DTU Byg arbejder med udvikling, simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber. Vi ønsker via vores samarbejde med byer og virksomheder i SCA at teste vores viden i praksis og høste konkrete erfaringer vi kan udvikle ny forskning på - og samtidigt anvende i undervisningen af fremtidens kandidater.

Hvilken rolle spiller DTU Byg i projektet?

DTU Byg bidrager med bygningsteknisk viden og erfaring om at optimere indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi i bygninger. SCA by og virksomhedspartnerne udnytter konkret denne viden til at teste og igangsætte demonstrationsprojekter, der understøtter et lavere energiforbrug og en højere andel af mere vedvarende energi.

Hvad forventer DTU Byg at få ud af at være med i projektet?

DTU Byg forventer at få konkrete resultater ud af demonstrationsprojekterne vedrørende simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber i Danmark og Sverige, der herefter kan anvendes til at kvalificere DTU Bygs forskning inden for dette område.

Kontakt person Vilhjálmur Nielsen

vini@byg.dtu.dk + 45 45251861
Copyright © 2019 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/fm18-moed-laeringsbil-med-groent-indhold/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler