För mer solenergi krävs smartare lagar

Ändra lagstiftningen så att det gynnar större producenter – det var budskapet på seminariet som Malmö stad arrangerade inom projektet Smart Cities Accelerator i Almedalen.

Andrea Hjärne, tv, stadsjurist på Malmö stad berättade i Almedalen om vilka laghinder som finns för ökad solenergi. Här tillsammans med kommunalrådet Märta Stenevi (mp) och Åsa Hellström, projektledare på Malmö stad. Bild: Linn Johansson/Malmö stad

Malmös ambitioner vad gäller hållbar el är högre än i resten av landet: år 2030 ska minst 15% av stadens el komma från solen. För att nå dit behöver insatser göras både lokalt och nationellt. På det temat hölls ett seminarium i Almedalen, där Andrea Hjärne, stadsjurist på Malmö stads miljöförvaltning, presenterade vilka lagliga hinder som bromsar solelsproducenter.

– För det första behöver skattelättnaderna ändras så att även de som har solelanläggningar med större effekt än 255 kW omfattas. Det behöver gälla upp till åtminstone dryga 400 kW, säger Andrea Hjärne.

Hon menar att dagens lagstiftning framför allt gynnar mikroproducenter, som enskilda hushåll, och genom enbart dem kommer Malmö stad inte att nå sina mål, utan även större aktörer behöver nås.

Den andra punkten som Andrea framhåller som behöver förändras är möjligheten att göra fler undantag från den så kallade koncessionsplikten, en tillståndsplikt för elnätet, så att man inom ett område kan koppla samman olika fastigheter, till exempel inom ett bostadsområde, eller mellan ett bullerplank och en fastighet, men med olika fastighetsägare.

Den tredje viktiga lagändringen som behöver till är möjligheten att använda sig av det koncessionspliktiga nätet (som kräver tillstånd) för att kunna skicka ut el mellan olika fastigheter.

Publiken var positiv och bekräftade bilden att det är de här förändringarna som behöver ske. Andrea Hjärne har samlat kompetenser, inom staden, som arbetar med solenergi och sammanställt erfarenheterna i en rapport. Detta underlag hoppas hon ska leda till konkret förändring, särskilt som regeringen nu också börjat titta på frågan och tillsatt en särskild utredare. Utredaren kommer att få Andreas rapport och bli nerbjuden till Malmö och Hyllie för att få höra hur staden och relevanta aktörer vill arbeta där.

–  De som arbetar med lagändringarna behöver prata med dem som faktiskt arbetar med frågorna, menar Andrea Hjärne.

Men det är inte bara lagändringar som ska till för att få fler att välja att producera solel. På seminariet berättade också kommunalråd Märta Stenevi (mp) om vad Malmö stad gjort för att underlätta för fastighetsägare och andra att producera solel. Staden har bland annat tagit bort kostnader för byggloven, i det fall de krävs, men den främsta insatsen är att man har samlat all information som man kan tänkas behöva på en informationsportal, Solguiden.

– Vi på kommunen gör allt vi kan för att göra det enklare, men vi skulle också vilja ha möjligheten att ställa funktionella krav på fastigheters tak, inte bara estetiska, säger Andrea Hjärne, som gärna skulle se att fler kombinerade gröna tak med solceller.

Intresset att skapa en informationsportal likt Malmö var stort bland andra kommuner som var där och lyssnade. Att solenergifrågan var het under Almedalsveckan 2018 var det ingen tvekan om. Andrea Hjärne fick springa mellan seminarierna för att hinna lyssna på dem hon ville.

– Det var väldigt hoppfulla föreläsningar, som framför allt handlade om praktiska genomförandefrågor, men också om ändringar i lagen som behöver göras. Det gör att jag tror att de ändringarna kan komma så snart som möjligt, säger Andrea Hjärne.

Kontakt

Julia Fryklund  

julia.fryklund@afconsult.com
Involverede partnere
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Visit the website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/for-mer-solenergi-kravs-smartare-lagar/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler