GRØN OMSTILLING ER FOR FOLK MED PENGE …...

Social ulighed kan være en barriere for grøn omstilling. Problemstillingen er blevet taget op under klimatopmødet C40, hvor SCA’s partner Antropologi på Københavns Universitet var medarrangør af en event.

Publiceret den 10. oktober 2019, citat fra Simon Lex tilføjet 11. oktober. 

I disse tider ynder vi at tale om grøn omstilling og FN’s verdensmål. Ved folketingsvalget i Danmark i juni stemte vælgerne for en grøn dagsorden, og man så samme tendens ved valget til Europa-Parlamentet.

Grøn omstilling afhænger dog af, hvordan land og by hænger sammen, hvordan politikerne sætter retningen – og nok så vigtigt, om borgerne har råd og kræfter til at være grønne, fordi det ofte koster mere og kræver mere af os selv.

Torsdag formiddag samledes 60 mennesker (sociologer, antropologer – herunder studerende, klimaforskere med flere) på BLOXHUB til C40-sideeventen ‘Diversity in the Sustainable City of Tomorrow’ – one person’s sustainability may be another person’s inequality. Her forsøgte man netop at sætte uligheden til debat som barriere og tale om, hvordan man kan løse nogle af problemstillingerne. Også for at sikre at der er folkelig opbakning til at gennemføre tiltag i forbindelse med grøn omstilling.

“Det er en problemstilling, der hører hjemme på enhver dagsorden, når vi snakker bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling i København. Og det får ikke nok opmærksomhed,” siger Anders Blok, lektor på Climate Sociology på Institut for Sociology ved Københavns Universitet.

Han var en af paneldeltagerne i den event, som Smart Cities Accelerator (SCA)-partner Antropologi på Københavns Universitet var medarrangør af.

Foruden ham deltog leder af Sustainable Science Center på Københavns Universitet Kathrine Richardson, mens Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister og medstifter af den grønne tænketank CONCITO på grund af udenrigspolitik desværre havde måttet melde afbud.

Grøn omstilling har en skjult pris i København

I undervisningen har studerende på Antropologi arbejdet med madspild, tøjforbrug, klimasikring og ”smarte” teknologier, og de fremlagde eksempler på opskruede priser på madspild og genbrugstøj samt bæredygtige men alt for dyre boligområder.

“På baggrund af feltarbejde i København og omegn beskrev de studerende fremtidsscenarier, hvor velmenende politiske tiltag har haft en negativ social virkning. De studerendes oplæg gav inspiration til paneldebatten og diskussionen med de fremmødte deltagere,” forklarer antropolog Simon Lex, som underviser de studerende og var medarrangør af arrangementet.

Efter paneldebatten diskuterede publikum i grupper.

Anders Blok mener, der er behov for større fokus på problemet med ulighed.

“Jeg synes, at det var rigtig fint at høre de studerendes scenarier, som satte fingeren ned på noget af det, der i min optik bliver de næste 10 års største udfordring, nemlig at få den grønne omstilling – som er en bunden opgave – til at gå hånd i hånd med sociale fordelingshensyn og social retfærdighed. Og hvis vi ikke løser det, bliver der ingen grøn omstilling,” siger Anders Blok.

“Nu fejrer vi København som grøn omstillings-fortrop. Og det er der i nogle henseender god grund til. Men der er en side af det, som vi ikke rigtig fortæller. Hverken lokalt i København eller ude på den globale scene. Det er, at den grønne omstilling, vi har set indtil nu, er gået hånd i hånd med en temmelig radikal ændring af den sociodemografiske profil af København. Der er rigtig mange mennesker, der ikke længere har råd til at bo i København.”

Den store vækst og udbygning af infrastruktur som fx metro koster mange penge, og det foregår på markedsvilkår. Så fx boliger også stiger i pris.

Grønne teknologiløsninger for og til mennesker

Anne Marie Damgaard, projektleder for Smart Cities Accelerator, mener, diskussionen om ulighed er yderst relevant:

“Det sætter spot på, at når man taler bæredygtighed, skal man være opmærksom på alle interessenter. Og social ulighed kan netop være en barriere for grøn omstilling.”

I hendes diskussionsgruppe havde man også talt om, hvordan teknologi kan hægte folk af den grønne omstilling.

“De teknologiske løsninger ligger måske lige for, og de kan løse nogle af udfordringerne med grøn omstilling. Men der er behov for et paradigmeskift, så man husker at tænke mennesket ind, når løsningerne skal rulles ud,” siger hun.

Det er et emne, som antropologer og kommuner netop undersøger i forbindelse med Smart Cities Accelerators forskning på tværs af Øresund med støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

“Det kan sagtens være, at teknologien kan skabe en bæredygtig omstilling i morgen, men hvis man ikke tænker mennesker ind, så de tager teknologien til sig og har råd til den, afholder det også folk fra at tage del i den grønne omstilling,” siger Anne Marie Damgaard.

Fredag den 11. oktober holder SCA’s Energibussen på Vester Voldgade mellem klokken 15 og 22, hvor besøgende kan høre mere om smarte energiløsninger udtænkt på tværs af Øresund.   

Billederne herunder stammer fra formiddagens C40-sideevent. Klik på billederne og se dem i større format.

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
University of Copenhagen

Medlem siden September 2013

Visit the website
Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, er med i SCA, fordi projektet har betydelig samfundsmæssig relevans, som gør det yderst relevant for KU Jura at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er større behov for at integrere juridiske problemstillinger i en større kontekst, og et tvær-disciplinært projekt som dette imødekommer et sådant krav og ønske.

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?

KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. På den regulatoriske side vil arbejdet identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side i samarbejde med de deltagende kommuner for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?

Indsatsområdet forventes at medvirke til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen. Desuden forventer vi at medvirke til, at skabes flere jobs og større eksportindtægter til Greater Copenhagen og at Greater Copenhagens internationale klimabrand bliver forbedret.

Kontakt person Anita Rønne

anita.ronne@jur.ku.dk + 45 35322626
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/groen-omstilling-er-for-folk-med-penge/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler