Nogen gange glemmer man mennesket, når fremt...

Indimellem kan teknologierne i en Smart City blive så smarte, at ingen rigtig kan bruge dem til noget. Det er tilsyneladende et globalt problem fra danske byer til Asiens megacities. Smart Cities Accelerator har derfor sat fokus på menneskers brug af smarte teknologier, og det har vakt opsigt i Sydkorea og Kina. Projektet anvender en tværfaglig tilgang og inkluderer antropologer til at skabe forståelse af de mennesker og organisationer, som skal løfte den ”smarte” bæredygtige byudvikling.

Trafikregulering, nybyggerier, spildevandshåndtering. Der findes næsten ikke den feature indenfor drift og planlægning af byer, der ikke kan gøres smart eller smartere ved brug af nye datadrevne teknologier. Ikke mindst i Asien, hvor der investeres milliarder af dollars i megacities, hvor alt skal være smart.

Problemet er, at det smarte indimellem bliver lidt for smart.

”Når vi taler om smarte byer bliver kulturelle og sociale aspekter berørt, men udviklingen er stadig i høj grad drevet af et stort fokus på fremtidige teknologier, som på papiret ser godt ud, men som sjældent  fungerer optimalt i praksis. Dette er gældende i Danmark såvel som i Asien”, siger Simon Westergaard Lex, adjunkt ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet (KU).

Han er del af Smart Cities Accelerator (SCA), der arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen, og en af projektets styrker er, at projektet helt fra start har involveret antropologer. De sikrer et stærkere fokus på de mennesker og organisationer, som i interaktion med teknologierne skal frembringe og anvende fremtidens bæredygtige energisystemer.

Antropolog Simon Lex skabte interesse for SCA’s resultater i Beijing

Projektet har for nyligt vakt interesse i Asien, og Simon Westergaard Lex er lige kommet hjem fra Future Consensus Forum 2018 i Beijing, hvor han fremlagde forskningsresultater fra SCA.

”Der postes rigtig mange penge i teknologiske løsninger, der hele tiden skal være bedre, nyere og vildere, hvorefter de så bliver forsøgt implementeret i bygninger og infrastrukturer uden rigtig at virke efter hensigten. Det er en dyr fornøjelse, og borgerne skal sat på spidsen sådan set bare følge med. Når teknologier og datasystemer udvikles glemmer man tit, at Smart Cities først bliver smarte, når de giver mening for byens borgere og organisationer. Det er disse elemeter, som vi arbejder med i Smart Cities Accelerator”

Simon Westergaard Lex var del af en session med Michael Lepech fra Stanford Universitet, Kim Kab-Sung fra Yonsei Universitet og Kang Tae-Young fra den sydkoreanske stålvirksomhed POSCO. Deltagerne var især forskere fra Yonsei og Tsinghua Universiteterne samt højtsiddende politikere fra Kina og Sydkorea.

”I Kina oplevede jeg en stor interesse for vores tværfaglige tilgang, som sammenknytter forskere fra DTU og Københavns Universitet samt medarbejdere i danske og svenske kommuner. Der var en generel interesse for socialvidenskabens og antropologiens styrker for skabe forståelse af menneskers interaktion med teknologier og derved skabe et bedre grundlag for en bæredygtig byudvikling”, fortæller Simon.

Interessen skyldes, at når mange byudviklere glemmer brugerne, borgerne, i deres forsøg på at gøre alting bedre, smartere og hurtigere, så kan den smarte løsning være blevet så smart, at de borgere, der burde få gavn af den smarte løsning, ikke forstår at bruge den. Eller de mangler motivation til at bruge den nye teknologi, fordi de ikke blev taget med på råd, og derfor har en indbygget skepsis overfor det nye.

”Det er jo svært at gøre komplekse systemer og mekanismer nemme at bruge for borgere, der i udgangspunktet måske hverken har tiden eller motivationen til at gøre en vedvarende forskel. Derfor skal det hele ikke være fremtidige visioner og teknologisk raketvidenskab. Det skal kunne bruges på en meningsfuld måde, og det kræver, at vi i højere grad skaber forståelse af og inddrager de mennesker og organisationer, som skal udvikle og anvende den bæredygtige by – det var det aspekt, som de kinesiske og koreanske deltagere i konferencen var meget interesserede i.

Kineserne og koreanerne er ikke de eneste, der er interesserede i menneskers brug af smarte teknologier og de afledte, uforudsete bivirkninger heraf. Smart Cities Accelerator-projektet deltog også ved DTUs årlige Sustain event i går, hvor flere af projektets temaer og resultater blev præsenteret.

Fakta: Årets Future Consensus Forum 2018 i Beijing havde temaet “Next Civilized City and Sustainable Development”. Eventet blev holdt den 3.-5. November 2018 og havde bl.a. den danske antropolog Simon Westergaard Lex og den tidligere generalsekretær for FN, Ban Ki-moon blandt deltagerne.

Kontakt

Kasper Skovse  

kaspsk@dtu.dk
Involverede partnere
University of Copenhagen

Medlem siden September 2013

Visit the website
Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, er med i SCA, fordi projektet har betydelig samfundsmæssig relevans, som gør det yderst relevant for KU Jura at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er større behov for at integrere juridiske problemstillinger i en større kontekst, og et tvær-disciplinært projekt som dette imødekommer et sådant krav og ønske.

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?

KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. På den regulatoriske side vil arbejdet identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side i samarbejde med de deltagende kommuner for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?

Indsatsområdet forventes at medvirke til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen. Desuden forventer vi at medvirke til, at skabes flere jobs og større eksportindtægter til Greater Copenhagen og at Greater Copenhagens internationale klimabrand bliver forbedret.

Kontakt person Anita Rønne

anita.ronne@jur.ku.dk + 45 35322626
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/nogen-gange-glemmer-man-mennesket-naar-fremtidens-byer-goeres-smarte/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler