Nyt Open Call: Gør skolers indeklima bedre

Et nyt Open Innovation Call under Smart Cities Accelerator og Climate KIC Nordic, gør det muligt for virksomheder at udvikle smarte indeklimasystemer på danske skoler. Teknik og energi-interesserede ildsjæle får nu chancen for at komme ind på scenen for energieffektivitet og demonstrere evnerne til at udvikle smarte, intelligente energiløsninger, der kan anvendes i offentlige bygninger. Deadline for ansøgning er 30. april 2018.

Formålet med det åbne Innovation Call er at finde nye og bæredygtige teknologiske løsninger, som omfatter overvågning af klasseværelser og automatisering af varme- og ventilationssystemer. Hovedfokus er bl.a. på trådløse sensorer og termostater med batterier samt bl.a. energieffektiviserings-systemer.

Indeklimaet i skolerne er et område, der har stor bevågenhed. Monitorering og overvågning af skolernes indeklima og styring af skolernes vand, varme og sanitets-systemer giver nye muligheder, både når det drejer sig om at øge komforten og luftkvaliteten i klasseværelserne og gøre skolernes energiregnskab energieffektive. Undersøgelser viser at skoleelever og ansatte trives bedre i klasselokaler, hvor luftkvaliteten er i top.

Det åbne innovations-call inviterer virksomheder og entreprenante sjæle til at vise og demonstrere deres produkter i et ægte skolemiljø med et potentiale, der rækker ud over Høje-Taastrup Kommune, hvor projektet er forankret. Der bliver mulighed for at undersøge og udvikle produkter og løsninger i samarbejde med kommunen, forskere og skolerne, der er aktører i projektet og forhåbentlig ruller resultater ud i større målestok.

Deadline, krav og ansøgning

Læs mere om de konkrete krav i call’et, ansøgning samt kontaktoplysninger her (engelsk/enligsh)

Direkte link: www.climate-kic.org/indoor-climate-call

Husk ansøgningsfristen er 30. april 2018 senest kl. 12.00.

Digital måling af indeklimaet gavner elever

”Smart Cities Accelerator (SCA) er et regionalt EU projekt i Øresund og støttet fra Interreg, hvor vi arbejder med at løse udfordringer omkring indeklima i skoler. Projektet SCA involverer forskere fra DTU og Københavns Universitet, der sammen med Høje-Taastrup siden 2016 har undersøgt hvordan to skoler i kommunen kan få et sundere indeklima via udnyttelse af smarte energiløsninger. Vi håber mange virksomheder har lyst til at bidrage med deres viden, og har lyst til at udvide feltet, når det gælder udvikling af energieffektive indeklimasystemer, der kan sætte retningen fremadrettet og gøre skolernes indeklima bedre til gavn for vores elever og lærere”, siger Morten Koed Rasmussen, der leder projektet om indeklima i Høje-Taastrup Kommune i SCA-projektet.

Et af de første skridt forskere på Smart Cities Accelerator har taget, er udviklingen af platformen skoleklima.dk. Platformen giver skoleadministration og skolelærere mulighed for at lave tekniske og adfærdsmæssige ændringer i forhold til indeklimaet i klasselokalerne.

”Via platformen skoleklima.dk, kan vi ved hjælp af sensorer og termostatstyring i nær fremtid oprette intelligente styringsmekanismer og styringsstrategier for varme-, ventilations- og klimaanlæg i skolerne. Systemerne findes allerede nu på en skole i Høje-Taastrup Kommune. Vi har opsat IC-meter-målere, der kan tage ”temperaturen” på indeklimaet, og som vi kan styre via platformen”, fortæller lektor Peder Bacher fra DTU Compute, der er tilknyttet SCA-projektet.

Baggrund om indeklima i danske skoler

I 2017 udgav Realdania rapporten indeklima i skoler, udarbejdet af DTU. I rapporten konkluderes det at i 91 procent af de 245 undersøgte klasseværelser oversteg koncentrationen af CO2 på et tidspunkt i løbet af skoledagen den anbefalede øvre grænse.

Samtidig konkluderedes det i rapporten, at der hyppigt er for varmt i klasseværelserne. Skoleelever bliver kort sagt udsat for usunde læringsforhold, som får indlærings- og koncentrationsevne til at falde.

I Høje-Taastrup arbejdes der med at sikre et bedre indeklima for skolens elever. Foto: stockfoto

Ren luft og godt indeklima er derfor afgørende, og kan være med til at sikre en langt bedre skoledag for tusindvis af danske skoleelever. Dette kræver gode og effektive løsninger, der involverer både elever, lærere, brugere – og ikke mindst de nye smarte teknologier.

Dansk Byggeri har i en analyse fra 2017 med baggrund i tal fra Arbejdstilsynet kortlagt udfordringerne med dårligt indeklima i skolerne. Ifølge analysen har Arbejdstilsynet siden 2008 besøgt 5.684 af landets skoler, og dette har ført til 1.243 såkaldte reaktioner ift. dårligt indeklima. I 2012 havde Arbejdstilsynet fokus på folkeskoler, og hele 1.066 skoler fik uanmeldt besøg. I 2012 fandt Arbejdstilsynet 212 tilfælde af for dårligt indeklima. Udfordringerne er massive, og der er brug for engagerede virksomheder til at hjælpe.

Læs mere: Folkeskolen lider af dårligt indeklima

Om Smart Cities Accelerator                                                                                            

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Ledende vidensinstitutioner og udvalgte byer er gået sammen i et partnerskab med det formål, at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger p å intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. SCA analyserer, hvordan lovgivning og brugernes adfærd indgår i udviklingen af fremtidens energisystemer. Projektet fokuserer også på læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som aftagere af fremtidens energi løsninger.

I SCA, som løber fra 2016 – 2019, medvirker fem bypartnere fra København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø. Fire vidensinstitutioner fra Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö högskola og DTU, to svenske energivirksomheder, Kraftringen og E.ON (Sverige) og Høje Taastrup Fjernvarmeværk. Projektet delfinansieres med 3,2 millioner euro af den Europæiske regionale udviklingsfond gennem programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Kontakt:

For yderligere information og spørgsmål vedrørende Open Innovation Call, kontakt venligst:

Jakob Stolt, Senior Projektleder, Climate-KIC, telefon: +45 28 10 98 92
David Cali, Postdoc, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Anvendt Matematik og Datalogi (DTU Compute), telefon: 45 25 30 95

Kontakt: nordicevents@climate-kic.org

Kontakt

Mikael Kristensen   Kommunikationsmedarbejder  ved DTU institut for matematik og computer science

mikk@dtu.dk
Involverede partnere
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/nyt-open-call-goer-skolers-indeklima-bedre/
Populære artikler