Join the Open Innovation Day in Lund, March 1...

Smart Cities Accelerator and Climate-KIC invite to Open Innovation Day for the call on Securing lower forward temperature in district heating, still satisfying the end users

1 March 2019, from 10-13 o’clock at
AF Borgen, Sandgatan 2, Lund, Sweden

The Swedish and Danish district heating companies Kraftringen and Høje-Taastrup Fjernvarme have as partners in the EU Interreg-project Smart Cities Accelerator made a joint Open Innovation Call: Securing lower forward temperature in district heating,still satisfying the end-users.

The three best solutions are now elected for the final where they in front of the organizers, a jury and the audience of interested stakeholders will pitch their solutions to the call.

As this is a subject of relevance for many stakeholders, we hereby invite people and organizations interested in the theme to enhance and foster stronger dialogue, collaboration and potential solutions by participating as there will be opportunities to talk to everyone present, as well as to comment on the three pitches, as we see this as an opportunity to co-create on this relevant challenge for many district heating companies, suppliers and sub-contractors as well as cities/regions.

You are more than welcome to share this invitation to potential interested colleagues or relations.

Please join us there!

Registration needed for the planning of event – register here

 

For more information, please contact Jakob Stolt, Climate-KIC, tlf. +45 28109892.

Kontakt

Julia Fryklund  

julia.fryklund@afconsult.com
Involverede partnere
DTU Miljø

Medlem siden January 2017

Kontakt person Luca Vezzaro

luve@env.dtu.dk + 45 45251579
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Medlem siden April 2018

Visit the website
Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?

Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?

Høje Taastrup Fjernvarme er lead på indsatsområde 2, "Integrering af lavtemperatur i byer" og indsatsområde 6, "Samspil mellem energi og vand", hvor vi her bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?

I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

Kontakt person Uffe Schleiss

Lund Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Lund Municipality med I SCA?

Lund ønsker at være i Smart Cities Accelerator for at udveksle erfaringer og teste nye løsninger for at indfri kommunens målsætninger om bæredygtighed.

Hvilken rolle spiller Lund Municipality i projektet?

Lund kommune deltager i flere dele af Smart Cities Accelerator. Kommunen har et ambitiøst arbejde for klima og klimaændringer bæredygtig byudvikling. Der er i Lunds Eko miljøprogram otte prioriterede områder, hvor målet bl.a. er at nå frem til økologisk bæredygtighed i kommunen. Herunder målsætninger inden for energi, klima og bæredygtighed.

Hvad forventer Lund Municipality at få ud af at være med i projektet?

Kommunen arbejder allerede med flere forskellige netværk som bruges til at sprede erfaringer fra projektet lokalt, nationalt og internationalt. Lund er blandt de kommuner i det svenske netværk Klima Kommuner, der har underskrevet EU’s Borgmesteraftale 2030. Vi forventer at kunne udvikle nye samarbejder og sprede viden på tværs af Øresundsregionen.

Kontakt person Jon Andersson

jon.andersson@lund.se + 46 3595000
Kraftringen

Medlem siden October 2017

Visit the website
Hvorfor er Kraftringen med I SCA?

Projektet är en unik möjlighet för Kraftringen att få samarbeta och byta erfarenheter med projektpartners på båda sidorna sundet och ta del av kunskap från olika vertikala instanser.

Hvilken rolle spiller Kraftringen i projektet?

I SCA är Kraftringen en projektpartner som bidrar med kunskap och erfarenhet till det vertikala insatsområdet 2.

Hvad forventer Kraftringen at få ud af at være med i projektet?

I SCA är vår ambition att tillsammans med fastighetskunder titta på hur vi kan hitta nya lösningar för att optimera framledningstemperaturen i fjärrvärmesystemet för att bli ännu mer energieffektiva även i den befintliga bebyggelsen.

Kontakt person David Edsbäcker

David.Edsbacker@kraftringen.se + 46 724 54 27 55
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/open-innovation-day-in-lund/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler