Stor interesse for lavtemperatur fjernvarme o...

SCA-partner Kraftringen har åbnet for lavtemperatur fjernvarme i bydelen Brunnshög i Lund. Fjernvarmenetværket skal udnytte overskudsvarmen fra de to store forskningsanlæg i området, ESS og MAX IV. Temperaturen ligger på 65 grader, og nyudviklede plastikrør gør det til en ekstra god forretning. På Malmø-konference blev der sat fokus på lavtemperatur fjernvarme.

Publiceret onsdag den 25. september 2019. Opdateret den 30. september 2019

Tirsdag den 24. september har vores SCA-partner, Kraftringen, indviet verdens største lavtempererede fjernvarmenet i den nye bydel Brunnshög i Lund.

Fjernvarmenettet skal anvende overskudsvarme fra de to store forskningsanlæg i området, ESS – European Spallation Source, og MAX IV, hvor sidstnævnte blev taget i brug i 2016.

Den første bygning, der er koblet på Kraftringens lagtempererede fjernvarmenet er Science Village Scandinavias konferencecenter Møllegården.

Temperaturen i fjernvarmenettet er 65 grader, mod normalt 85 grader.

Det er smart, fordi omkostningerne ved varmeproduktion bliver lavere, og varmetabet er mindre ved lave temperaturer. Desuden betyder den lavere temperatur, at man kan anvende plastikrør – her udviklet af Løgstør Rør – og det er meget afgørende for projektet, fortæller projektleder Sara Kralmark fra Kraftringen mere om i vores lille video herunder.

Videoen er optaget i forbindelse med konferencen The Future of Thermal Grids – som SCA var medarrangør af den 24. september 2019 i Malmø.

Normalt er man nervøs for, at legionella-bakterier udvikler sig i vandrør, hvis temperaturen bliver for lav. Her er temperaturen høj nok til, at det ikke bliver et problem. Der kræver nemlig kun en temperatur på over 50 grader.

Potentialet for brug af overskudsvarme er enormt. Det er noget, som man debatterer ikke bare i Danmark og Sverige, men i hele Europa.

Eftersom overskudsvarme fra produktionsanlæg som dem i Lund svinger i takt med produktionen og på den måde fluktuerer ligesom sol og vind, bliver lavtemperatur fjernvarmenettet Brunnshög også koblet til det almindelige fjernvarmenet.

Fjernvarmeværket med lav temperatur vil således være i stand til at “låne” varme fra højtemperaturnettet på tidspunkter, hvor MAX IV har driftsstop, og kunderne får altid 65 grader.

Det nye lavtemperatur-fjernvarmenet er en del af EU-projektet COOL DH, som vores andre partnere – Lund Kommune, Høje-Taastrup Kommune samt Høje Taastrup Fjernvarme Amba -også er med i. De to sidstnævnte samarbejder med COWI om et lavtemperatur fjernvarmeprojekt i bydele Østerby i Høje-Taastrup.

Lavtemperatur fjernvarme-konference i Malmø

På konferencen The Future of Thermal Grids – som SCA var medarrangør af den 24. september 2019 i Malmø – fortalte Sara Kralmark mere om projektet.

Professor og centerleder Henrik Madsen, DTU Compute, og faglig leder for SCA- projektet, fortalte på samme (i øvrigt udsolgte) konference om løsninger til etablering af lavtemperatur fjernvarme i foredraget ‘Dataintelligent Operation and Optimization of  District Heating Systems’. Det er løsninger, der er udviklet gennem Danmarks største smart city-projekt CITIES – Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities.

Henrik Madsen viste, at løsningerne er testet på et fjernvarmeværk i hovedstadsregionen, hvor man har opnået temperaturbesparelse på op til 7 grader. Og potentialet er enormt.

En Damvad Analytics-rapport viser, at der kan spares op til 790 milllioner kroner om året alene i Danmark, og der er tilsvarende høje CO2-besparelser. Disse muligheder danner baggrund for tilsvarende metoder, som er nu på vej til at blive udviklet, afprøvet og testet hos Kraftringen og E.ON i Sverige.

På konferencen fortalte projektleder David Edsbäcker fra Kraftringen også om Smart optimization lowers the temperature in existing grids, som en af eftermiddagens workshops også tog udgangspunkt i. Hjörleifur G. Bergsteinsson tog over for Henrik i eftermiddagens workshops.

Herunder fortæller Sara Kralmark mere om projektet i Brunnshög og COOL DH.

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Medlem siden April 2018

Visit the website
Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?

Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?

Høje Taastrup Fjernvarme er lead på indsatsområde 2, "Integrering af lavtemperatur i byer" og indsatsområde 6, "Samspil mellem energi og vand", hvor vi her bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?

I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

Kontakt person Uffe Schleiss

Kraftringen

Medlem siden October 2017

Visit the website
Hvorfor er Kraftringen med I SCA?

Projektet är en unik möjlighet för Kraftringen att få samarbeta och byta erfarenheter med projektpartners på båda sidorna sundet och ta del av kunskap från olika vertikala instanser.

Hvilken rolle spiller Kraftringen i projektet?

I SCA är Kraftringen en projektpartner som bidrar med kunskap och erfarenhet till det vertikala insatsområdet 2.

Hvad forventer Kraftringen at få ud af at være med i projektet?

I SCA är vår ambition att tillsammans med fastighetskunder titta på hur vi kan hitta nya lösningar för att optimera framledningstemperaturen i fjärrvärmesystemet för att bli ännu mer energieffektiva även i den befintliga bebyggelsen.

Kontakt person David Edsbäcker

David.Edsbacker@kraftringen.se + 46 724 54 27 55
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/plastikroer-har-en-afgoerende-betydning-for-kraftringens-lavtemperatur-fjernvarmenet/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler