Samverkan och konkreta resultat tydliga framg...

När stora ansökningar ska skrivas är det många olika intressen som ska samordnas. Intressen och syften som sedan ska leda till något konkret. Och konkret har det blivit i projektet Smart Cities Accelerator. För Malmö är projektet SCA en bokstavlig solskenshistoria.

Skribent: Maja Manner, AFRY, publiceret 3. december 2019

Det är en grå novembermorgon, i slutet av projektet, som Per-Arne Nilsson och Åsa Hellström från Malmö stad reflekterar över lärdomarna från projektet Smart Cities Accelerator. Men det är en allt annat än grå historia som målas upp.

“Det är ett omfattande projekt med många partners och intressen. Att få ihop ansökan var ett arbete som innebar många kompromisser och centrala avvägningar och det tog lång tid innan konceptet och konstellationen klarnade,” berättar Per-Arne Nilsson som var med från start.

Projektet är ett samarbete inom Interreg-programmet vilket innebär krav på minst tre partners från vardera sida sundet.

Ansökningsgruppen valde att lägga fokus på smarta energilösningar för framtidens städer – men med tyngdpunkt på lärande och kommunikation.

Lärande för hållbar utveckling har länge varit ett viktigt utvecklings- och samverkansområde i Malmö stad, och i projektidén såg man en möjlighet att ytterligare positionera sig i frågan.

För Malmö låg även ett tydligt intresse i att stärka samarbetet med Köpenhamn och Lund samt samarbetet i Hyllie gällande Smarta nät. I detta projekt har Danmarks Tekniska Universitet, DTU, varit Lead partner och Malmö stad koordinerande partner på svenska sidan.

Vägen framåt i projektet har varit framgångsrik men inte spikrak.

“Många förutsättningar har ändrats under projektets gång, som det så ofta är i långa och stora projekt. Men det finns många lärdomar att dra varje gång ett projekt lyckas hantera en ändrad förutsättning,” berättar Åsa Hellström, projektledare från Malmö stads sida.

“Dessutom har utredningen kring solenergi lagt grunden för Malmös arbete med sol som energikälla där vi nu avsatt resurser centralt för att kraftigt kunna öka andelen solenergi i stan. För Malmö är Smart Cities Accelerator en ren solskenshistoria,”  säger Per-Arne Nilsson.

En förutsättning som projektet lyckats hantera har varit partners som bytts ut när deras egna förutsättningar för medverkan ändrats. Men med nya partners kommer nytt engagemang och nya perspektiv in.

Jurister och Open Innovation

Två partners som redan från början bidragit med andra och nya perspektiv för sammanhanget har bland annat varit jurister på båda sidor sundet i form av Juridikum vid Lunds universitet och Jura vid Köpenhamns universitet. Deras arbete med hinder för gemensam syn, mellan Sverige och Danmark, inom energiområdet uppmärksammades bland annat under Nordic Clean Energy Week.

Per-Arne Nilsson, Senior Advisor, Miljöförvaltningen Malmö stad och
Åsa Hellström, Projektledare, Miljöförvaltningen Malmö stad. Foto: Maja Manner, AFRY

Åsa berättar vidare att arbetssättet med ”Open Innovations” är något som engagerat och som man i Malmö gärna vill arbeta vidare med på olika sätt. Det har genomförts sex sådana processer totalt och intresset har varit över förväntan.

“Malmö stad var värd för en Open Innovation-process som handlade om hur skolor kan arbeta med Agenda 2030. Kopplingen till vårt arbete inom Lärande för hållbar utveckling var tydlig och malmökänslan fanns där,” berättar Åsa Hellström stolt.

Denna gång kom finalisterna från nio olika länder, hälften män hälften kvinnor – likaså juryn.

“Jämställdhet är viktigt och präglar arbetet i ett Interreg-projekt, så det kändes roligt att utfallet blev på detta vis,” berättar Åsa.

Delvis på grund av det öppna och innovativa arbetssättet, delvis på grund av samarbetet som sådant så har flera konkreta resultat sprungit ur projektet och som för Malmös del haft stor betydelse.

“Innovationstävlingarna har lagt grunden till testbäddar i Malmö för framtidens lösningar, bland annat Testbed Sege Park som resilient stadsdel,” säger Per-Arne Nilsson.

Vidare berättar Per-Arne att utredningen och samarbetet kring Malmöeffekten lagt grunden för ett långsiktigt arbete för hur man ska klara kapaciteten vid effekttoppar.

“Dessutom har utredningen kring solenergi lagt grunden för Malmös arbete med sol som energikälla där vi nu avsatt resurser centralt för att kraftigt kunna öka andelen solenergi i stan. För Malmö är Smart Cities Accelerator en ren solskenshistoria,” avslutar Per-Arne Nilsson.

Partners i SCA

I SCA, som pågår från 2016-2020, medverkar följande fem kommuner Köpenhamn, Høje-Taastrup, Båstad, Lund och Malmö; följande fyra institutioner Köpenhamns universitet, Lunds universitet, Malmö universitet och Danmarks Tekniska Universitet (DTU); följande tre energibolag Eon, Kraftringen och Høje Taastrup Fjernvarme. Projektet delfinansieras med 3,2 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Visit the website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/samverkan-och-konkreta-resultat-tydliga-framgaangsfaktorer/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler