Sommerhuse med swimmingpool viser klimavenlig...

Forskningsprojekt har skabt sammenhæng mellem Vestkystens overskudsproduktion af vindenergi især om natten og det lokale elforbrug i 30 sommerhuse med indendørs pools i Blokhus og Blåvand. Perspektivet er enormt for både energi- og CO2-reduktion også i andre sammenhænge, og derfor fortsætter partnerne i regi af Center Danmark. Fredag deltager forskningsleder Henrik Madsen i en debat på Folkemødet om netop energipriser og sommerhuse.

Udgivet 13. juni 2019

Fredag eftermiddag klokken 16:30 på Folkemødet deltager professor Henrik Madsen i en debat hos Feriehusudlejernes Brancheforening, hvor emnet netop er energipriser og sommerhuse.

Det danske sommerland huser mange sommerhuse med indendørs swimmingpools. Opvarmningen af vandet koster tusindvis af kroner om året og belaster også CO2-regnskabet. Men både sommerhusejere og sommerhuslejere kan faktisk få bedre klimasamvittighed og spare penge, hvis poolvandet primært bliver opvarmet, når solen skinner, eller vinden blæser.

Det viser nye resultater opnået ved at kombinere forskningsresultater fra det store nationale forskningsprojekt CITIES med en demonstration i EU Smart Grid-projektet SmartNet med hjemsted på DTU. Det er relevant for Smart Cities Accelerator, fordi samme teknologiløsning skal benyttes i forbindelse med et svømmehalsprojekt i København i regi af Smart Cities Accelerator.

I CITIES-projektet har forskerne ved hjælp fra feriehusudlejningsfirmaet NOVASOL og 30 sommerhusejere i Blokhus og Blåvand ved Vestkysten gennem tre år udviklet og testet en metode, hvor man udnytter overskudsproduktionen af vind- og solenergi til at opvarme vandet i de 30 pools. Eftersom vandet holder på varmen i lang tid, mærker sommerhusgæsterne intet.

Man kan spare mindst 10 pct. af CO2-emissionen ved at opvarme sommerhuse med pools gennem en CO2-relateret styring. Det vil sige, at man opvarmer vandet, når strømmen er grøn, og stopper for opvarmningen, når strømmen er mere sort; defineret ved højere CO2-værdier. SmartNet viser også, at man kan spare cirka 10 pct. på elregningen svarende til 10-15.000 kroner årligt.

“Generelt ser vi et ganske pænt besparelsespotentiale for den enkelte husejer og -lejer, en væsentlig reduktion i klimabelastning ved den nye smarte opvarmningen af sommerhusene med pools, og opsætningen vil også kunne bidrage til et mere stabilt el-net i fremtiden” siger professor på DTU Compute Henrik Madsen, der er forskningsleder for Smart Cities Accelerator og projektleder for CITIES.

Sommerhusudlejningsfirmaet NOVASOL, som har formidlet kontakten til de 30 sommerhusejere, ser også store perspektiver i metoden:

“Jeg tror, at det kommer til at betyde stadig mere for gæsterne, hvilket klimaaftryk de sætter. Og med denne løsning kan familier i stedet for at flyve sydpå køre til Vestkysten og tilmed også bruge mindre CO2, fordi vandet i swimmingpoolen bliver varmet op, når der er masser af grøn strøm. Når der i 2020 bliver indført timeafregning i Danmark, hvor el vil blive billigere på ydertiderne, vil det også være en klar økonomisk gevinst for husejeren at opvarme om natten,” siger Thomas Kieldsen, group business development manager hos NOVASOL.

Sensorboks kommunikerede via mobilnettet

Besparelser (CO2 og/eller økonomiske) opnås ved, at en CITIES-udviklet boks (SN-10) i sommerhusene kommunikerer med en central server etableret hos ENFOR a/s, som regner ud, hvornår det er optimalt at opvarme vandet.

Optimeringen sker ved, at der i et samarbejde med Tomorrow a/s skaffes forudsigelser af CO-niveauet i strømmen for de kommende døgn, som sammenholdes med en ENFOR-baseret forudsigelse af varmebehov. Forudsigelser baseres blandt andet på vejrprognoser samt oplysninger om temperaturkrav, som hentes direkte hos en server med booking-

information hos Novasol. Den centrale server hos ENFOR giver således det enkelte hus besked om at starte varmepumpen eller el-patronen.

“Det har vist sig, at kommunikationen via mobilnettet ikke er særlig pålidelig, og fremover vil vi formodentlig anvende internetforbindelser (f.eks. fiber), som i dag ofte findes i sommerhusene,” fortæller Henrik Madsen.

“Men vi har lært, at en relativ simpel styring af el-forbruget gennem CO2-relaterede priser virker ganske fint. Og projektet viser, at det er muligt at løse nogle af de balance- og spændingsudfordringer, elnettet står over for med stadig mere vindenergi. Næste skridt er at overbevise politikkerne om, at de nye energiafgifter skal kobles til det løbende CO2-indhold i strømmen,” siger han.

Projektet fortsætter i regi af Center Danmark

Selve SmartNet-projektet har fået støtte gennem EU’s H2020, og det slutter 30. juni. Parterne har dog netop aftalt at forsætte projektet i regi af Danmarks nye forskningscenter for grøn omstilling Center Danmarks projekt ’FED’ – Flexible Energy Denmark, som Innovationsfonden støtter med 30 millioner kroner.

FED skal sikre, at fleksibiliteten i elnettet aktiveres, og samtidig gøre os klogere på, hvordan Danmark bedst kan få balanceret produktion og forbrug i den grønne omstilling, så kapaciteten i elnettet udnyttes mest optimalt.

Gennem Center Danmark vil man samtidigt kunne styre alle fleksible elforbrugende enheder i Danmark, og således også varmepumperne i sommerhusene hos NOVASOL, men ambitionerne går videre, forklarer Henrik Madsen:

“Forventningen er at udbrede denne CO2-minimerende styring til flere sommerhuse (også dem, der ikke udlejer igennem NOVASOL), samt til Danmarks mange fjernvarmeværker, hvor vandet i fjernvarmerørene formodentlig kan give den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne have en meget stor andel af vind- og solenergi i Danmark.”

Brandingværdi for firma og husejere

NOVASOL er meget tilfreds med projektet:

“Vi ville som virksomhed aldrig nogensinde komme i gang med sådan noget, hvis vi ikke fik hjælp fra ingeniørerne fra DTU, for der skal en del computerteknologi og matematiske algoritmer (machine learning) til,” siger Thomas Kieldsen.

Brandingmæssigt håber NOVASOL, at deltagelsen i forskningsprojekterne gavner sommerhusudlejningsfirmaet. Branding spiller måske også ind for sommerhusejerne, for ingen har takket nej til at være med, da de blev kontaktet i forbindelse med SmartNet.

“Man kan godt forestille sig, at gæster i fremtiden vil vælge det hus, hvor CO2-belastningen er væsentlig reduceret i forhold til nabohuse, hvis leje og beliggenhed er nogenlunde ens. Sommerhusejere isoleret set ville aldrig selv kunne etablere en sådan løsning, som de har fået gennem SmartNet,” mener Thomas Kieldsen.

 This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
Copenhagen Municipality

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er Copenhagen Municipality med I SCA?

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. En grundsten i klimaplanen er derfor udvikling i samarbejde med erhvervslivet, staten, organisationer og forskningsinstitutioner. Derfor har vi valgt at være med i Smart Cities Accelerator.

Hvilken rolle spiller Copenhagen Municipality i projektet?

I SCA indgår Københavns Kommune i samarbejde med Tåstrup Kommune og i temagruppen Testbeds. Begge områder supplerer Københavns Kommune deltagelse i en række større Smart City-projekter.

Hvad forventer Copenhagen Municipality at få ud af at være med i projektet?

Københavns Kommune forventer at SCA vil bidrage med ny viden og erfaringer inden for indeklima/energioptimering og etablering af energifællesskaber.

Kontakt person Tina Hjøllund

tinahj@tmf.kk.dk + 45 20291408
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
Copyright © 2019 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/sommerhuse-med-swimmingpool-viser-vej-til-groen-omstilling/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler

Kommuner vil med i klimalov

Konklusionen er klar fra syv af landets førende energibyer, heriblandt Smart Cities Accelerator-partneren Høje-Taastrup Kommune, efter Folkemødet 2019: Lokalt og tværgående samarbejde er nøglen til at udlede mindre CO2. Og så skal kommunerne have rammeaftaler for klimaet.