Teknologi kan ikke stå alene i smarte byer

Menneskers adfærd er afgørende for, om den grønne omstilling bliver til virkelighed, fortæller antropolog fra det dansk/svenske projekt Smart Cities Accelerator.

“Teknologi, infrastruktur og lovgivning er utrolig vigtig for den grønne omstilling, men de ting alene får os ikke i mål som fossilfrit samfund. Det spiller nemlig også ind, hvordan borgerne organiserer sig i hverdagen – alene eller sammen med andre.”

Det er budskabet fra antropolog Simon Lex fra Københavns Universitet, der er én af forskerne i vores dansk/svenske projekt Smart Cities Accelerator, SCA.

Her skaber fem kommuner, fire universiteter og tre energiselskaber med hjælp af EU-Interreg-midler demonstrationsprojekter med bæredygtige kommunale energiløsninger i Øresundsregionen i Danmark og Sverige.

Simon Lex er bogaktuel, for han har skrevet bogen ‘ViGør’ sammen med kolleger fra Københavns Universitet og praktikere fra bæredygtige fællesskaber i Danmark. ViGør lanceres på Folkemødet lørdag formiddag og er en fortælling fra den grønne frontlinje med konkrete eksempler på, hvordan borgere og foreninger i den daglige adfærd forsøger at pushe til den grønne omstilling.

Traditionelt set stor teknologi-fokus

Bogen beskriver, hvordan borgere i økosamfund, fødevarefællesskaber og bæredygtige bevægelser går et skridt ekstra for at fremme den fælles sag. De cases bekræfter sammen med Simon Lex’ forskning i Smart Cities Accelerator, at man skal tænke individuel adfærd og sociale dynamikker ind i løsningerne.

“Der har traditionelt set været fokus på teknologi, både hvad den kan nu, og hvad den skal kunne i fremtiden. Det er fint og vigtigt at have gode stærke visioner for, hvor vi skal hen – den retning vi skal skabe. Men problemet er, at store ideer om fremtidens teknologier sjældent stemmer overens med de umiddelbare sociale og fysiske omstændigheder, som vi lever i,” siger Simon Lex.

“Det oplever vi fx i forhold til de ”smarte” teknologier, som vi forsøger at integrere på skoler og i gamle bygninger. Vi bliver nødt til at forstå det eksisterende, både den fysiske infrastruktur og de mennesker, organisationer og samfund, som udgør de områder, som vi arbejder med. Det giver os et fundament, som kan hjælpe os til finde frem til meningsfulde og smarte måder at anvende teknologien på. Det lyder måske ligetil, men det er ikke så let,” siger han.

Skoleelevers leg begyndte som et problem

Her peger han selv på et af de SCA-projekter, som han og hans kolleger fra Antropologi arbejder med. Det er indeklimaprojektet Skoleklima.dk, der er et samarbejde mellem Borgerskolen i Høje-Taastrup Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Universitet (Antropologi) og DTU. Erfaringerne derfra viser vigtigheden i at forstå den virkelighed, som skoleeleverne lever i.

Simon Lex er antropolog på Københavns Universitet og tilknyttet Smart Cities Accelerator.

“Når vi ikke tager højde for elevernes livsverden, oplever vi, at indeklimamålere bliver hevet ned eller ødelagt, eller at lærerne slukker for sensorerne for at få strøm til andre tekniske apparater. De praktiske udfordringer er helt nede på jorden, men de er ikke nemme sådan lige at løse. Vi har forsøgt at finde en udvej ved at sætte lærernes og elevernes hverdag i centrum og gøre data fra vores undersøgelser synlige og brugbare i undervisningen,” siger Simon Lex.

Der er også organisatoriske forhold i kommunerne, der kan udfordre opgaveløsningen, og som er ligeså vigtige som teknologi og lovgivning. Og der er det vigtigt, at både forskere, udviklere og kommune forstår hinandens problemstillinger,  påpeger Simon Lex.

Energifællesskab

I bogen ViGør har Simon Lex sammen med stifteren af Stop spild af mad, Selina Juul, skrevet kapitlet om, hvordan forbrugerbevægelsen bruger digitale medier og strategiske partnerskaber til at begrænse madspild.

Bogprojektet hører til en del af Simon Lex’ forskning i projektet COMPASS, som er ledet af Quentin Gausses, Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Bogen indeholder eksempler på grønne fællesskaber herunder økosamfund som Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn, Hjortshøj og det forholdsvis nye bofællesskab ved Roskilde ’Svalin’, der bruger teknologi til at styre energiforbruget, og hvor de 50 familier deler deres vedvarende energi med hinanden som et smart lokalsamfund.

Bogen bliver som nævnt lanceret på Folkemødet lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag klokken 15 deltager Simon Lex i kraft af sin forskning i Smart Cities Accelerator i en debat om Sønderborgs mål om at gøre byens borgere til grønne agenter.

Kort om ViGør, bog på 172 sider fra Forlaget Ingerfair

Bogen ViGør handler om grønne fællesskaber med mennesker, der går sammen om at arbejde for en grønnere fremtid. Den grønne omstilling spirer rundt i landskabet og i byerne på mange forskellige måder. Man bor sammen, man mødes 1-2 gange om ugen eller forsøger at fremme den grønne omstilling gennem det digitale univers. Og fællesskaberne håber at inspirere andre.

Publiceret 14. juni 2019 klokken  20:55

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
University of Copenhagen

Medlem siden September 2013

Visit the website
Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, er med i SCA, fordi projektet har betydelig samfundsmæssig relevans, som gør det yderst relevant for KU Jura at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er større behov for at integrere juridiske problemstillinger i en større kontekst, og et tvær-disciplinært projekt som dette imødekommer et sådant krav og ønske.

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?

KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. På den regulatoriske side vil arbejdet identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side i samarbejde med de deltagende kommuner for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?

Indsatsområdet forventes at medvirke til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen. Desuden forventer vi at medvirke til, at skabes flere jobs og større eksportindtægter til Greater Copenhagen og at Greater Copenhagens internationale klimabrand bliver forbedret.

Kontakt person Anita Rønne

anita.ronne@jur.ku.dk + 45 35322626
DTU Miljø

Medlem siden January 2017

Kontakt person Luca Vezzaro

luve@env.dtu.dk + 45 45251579
DTU Management Engineering

Medlem siden September 2013

Visit the website

Kontakt person Per Sievert Nielsen

pernn@dtu.dk + 45 46775289
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
DTU Electrical Engineering

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er DTU Electrical Engineering med I SCA?

Integration af de eksisterende energi systemer er enorm vigtig når vi i fremtiden skal være afhængig af en vedvarende energi produktion. Samtidig vil vi have energiforbrugeren i centrum for eksempel med mere fokus på deleøkonomi inden for energi.

Hvilken rolle spiller DTU Electrical Engineering i projektet?

Vi vil analysere og demonstrere den virkning udvekslingen af energi og data har på integrationen af vedvarende energi også når det gælder deleøkonomi.

Hvad forventer DTU Electrical Engineering at få ud af at være med i projektet?

Vi forventer at få en endnu større indsigt i, hvordan vores data systemer kan være med til at udvikle fremtidens energi systemer. Derudover vil vi også afprøve og demonstrere nye koncepter inden for eksempelvis peer to peer elmarkeder.

Kontakt person Pierre Pinson

elektro@elektro.dtu.dk + 45 45253541
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
DTU Byg

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er DTU Byg med I SCA?

DTU Byg arbejder med udvikling, simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber. Vi ønsker via vores samarbejde med byer og virksomheder i SCA at teste vores viden i praksis og høste konkrete erfaringer vi kan udvikle ny forskning på - og samtidigt anvende i undervisningen af fremtidens kandidater.

Hvilken rolle spiller DTU Byg i projektet?

DTU Byg bidrager med bygningsteknisk viden og erfaring om at optimere indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi i bygninger. SCA by og virksomhedspartnerne udnytter konkret denne viden til at teste og igangsætte demonstrationsprojekter, der understøtter et lavere energiforbrug og en højere andel af mere vedvarende energi.

Hvad forventer DTU Byg at få ud af at være med i projektet?

DTU Byg forventer at få konkrete resultater ud af demonstrationsprojekterne vedrørende simulering og demonstration af bygningers termiske og indeklimamæssige egenskaber i Danmark og Sverige, der herefter kan anvendes til at kvalificere DTU Bygs forskning inden for dette område.

Kontakt person Vilhjálmur Nielsen

vini@byg.dtu.dk + 45 45251861
Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/teknologi-kan-ikke-staa-alene-i-smarte-byer/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler