Udvekslingsstudenter rejser hjem med SCA-vide...

23 internationale lærerstuderende på Malmø Universitet har fået inspiration til, hvordan de gennem leg kan lære deres elever om bæredygtig energi. Undervisningsmaterialet er udviklet gennem Smart Cities Accelerator, der kobler forskning med læring.

Publiceret 9. december 2019. Se også video i bunden af artiklen.

Varmekameraer og indeklima-sensor er fremme i klasselokalet på Malmø Universitet denne dag sidst i november. Smart Cities Accelerators Kerstin Sonesson og Leif Karlsson underviser 23 internationale lærerstuderende i bæredygtig energi og indeklima.

Malmø Universitet har gennem mange år kørt kurset ‘Teaching for sustainability’, hvor der de seneste år har været fokus på FN’s verdensmål. Kurset løber over 10 uger, og de studerende får viden om bæredygtig udvikling og læring samt ideer og metoder til, hvordan de kan undervise i bæredygtighed i deres hjemlande.

Lige nu er de studerende sammen med de to lektorer i gang med et specialtema med fokus på verdensmål 7 – bæredygtig energi, hvor Leif Karlsson blandt andet anvender undervisningsmateriale og forsøgsopstillinger, som han og kolleger i SCA samt studerende på universitet har udviklet løbende og testet gennem SCA og den mobile læringsplatform, Energibussen.

Først på dagen har man målt CO2-indholdet i luften, tænd stearinlys og luftet ud osv. og fulgt luftkvaliteten på en kurve, og Leif Karlsson har forklaret om indeklimaet betydning. Senere på formiddagen får de studerende selv mulighed for at gå rundt på universitetet med varmekameraer; IR-kameraer, der opfanger infrarød stråling, så man kan se, hvor der sker varmetab.

Opmærksomhed er nøgleordet

Udgangspunktet er, at de studerende får en legende tilgang til læring, som de senere kan bruge i deres egen undervisning.

“Vi har arbejdet med IR-kameraerne for at vise energilækager, og de studerende kan fundere over, hvorfor forskellige dele af kroppen er varmere end andre. De har også været rundt i bygningen og uden for og set se, hvor meget varmetabet er på denne bygning,” forklarer Leif Karlsson.

Kerstin Sonesson, der er projektansvarlig for SCA på Malmø Universitet. Foto: Hanne Kokkegård

Omdrejningspunktet for undervisningen er opmærksomhed.

“Vi kobler energi med klimaet. Før vi begyndte med SCA-temaet om energi, bad vi de studerende notere gennem 24 timer, hvornår de brugte strøm. Vores energitema handler meget om opmærksomhed (awareness) på energi og dets betydning for klimaet. Og problematikken med at sikre forsyning alle døgnets timer, også når der kommer mere vedvarende energi fra sol og vind ind i elnettet i takt med at fossile brændsler forsvinder,” siger Kerstin Sonesson, der er projektansvarlig for SCA på Malmø Universitet.

“For prøv at forestille dig, at du vågner en dag, og der slet ikke er noget elektricitet. Hvordan vil det påvirke din hverdag? Så vi vil gerne vække de studerendes opmærksomhed og øge deres viden om, hvor energien kommer fra,” forklarer hun.

Malmøs strøm-udfordring

Kerstin Sonesson overtog kurset i 2004, og kurset køres nu af en kollega, mens Kerstin selv er inde i forløbet sammen med Leif Karlsson i forbindelse med SCA-temaet. Hun mener, at der er sket meget de seneste år.

“Men der er meget forskel på deres viden, når de kommer. Det er blandt andet beroende på, hvilken skole og hvilket land, de kommer fra,” siger Kerstin Sonesson.

De 23 studerende kommer fra Australien, Bhutan, Tyskland, Schweiz, Spanien, Sverige o

Lektor Leif Karlsson på Malmø Universitet har udviklet 12 underviser 23 internationale lærerstuderende i bæredygtig energi og indeklima.Foto: Hanne Kokkegård

g Østrig. De studerende har meget varierende baggrunde. De fleste er i gang med at uddanne sig til lærer i førskolen, grundskolen og op til gymnasiet. De tilbringer 20-25 uger i Sverige på et semester, hvor de typisk følger to kurser.

Kurset her veksler mellem klasseundervisning og diskussioner, forberedelsestid hjemme, afleveringsopgaver, eksamen og studiebesøg, fordi de studerende gerne vil have inspiration med hjem fra den virkelige verden.

Derfor hører de naturligvis om Malmøs historie fra fiskerby, til industriby, til breakdown til dagens moderne by med grønt fokus og bæredygtig udvikling og de udfordringer, det giver for Malmø Stad og erhvervslivet. Fx at der er problemer med at skaffe strøm nok, så fx brødfabrikken Pågen har fået afslag på at bygge en ny fabrik i byen, fordi man ikke kunne garantere nok strøm.

På bordet i klasselokalet ligger også fire større og mindre skabeloner, der alle forestiller et fodaftryk, så de studerende og Leif og Kerstin kan diskutere, hvor stort økologisk fodaftryk verdens lande har.

Bhutan-studerende: Meget relevant for os

De forskellige læringsmetoder gør især stort indtryk på de fire udvekslingsstudenter fra udviklingslandet Bhutan, hvor regeringen hjemme meget naturligt har fokus på verdensmål 3 med sundhed og trivsel samt verdensmål 4 med læring, som også SCA-projektet fokuserer på.

De studerende har fx ikke tidligere oplevet et varmekamera, så det har nærmest en wauw-effekt på rundturen rundt på universitetet.

“Det er meget relevant for os at lære om varme- og energitab. Det betyder, at vi kan rejse hjem og lære andre om, hvordan vi kan minimere energitabet,” forklarer 22-årige Pema Norbu, der som sine venner fra Bhutan er i gang med læreruddannelsen for senere at undervise børn i udskolingen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

22-årige Pema Norbu til venstre og hans medstuderende fra Bhutan tester varmekameraet. Foto: Hanne Kokkegård

Pema Norbus medstuderende, den 23-årige Passang Wangmo, er også begejstret.

“Før vi kom her, kendte vi til fossile brændsler og vedvarende energi. Men vi vidste ikke, at vi selv er skyld i, at vi spilder energi. Og at de huse, som vi konstruerer, har stor betydning for, hvor meget energi vi bruger. Så efter det her kursus er vores viden markant forbedret. Fx har vi ved hjælp af varmekameraer med IR-detektor (infrarød) lært, hvor meget energi, der går tabt, og hvordan vi kan undgå det,” siger hun.

De udsagn bekræfter, at man i SCA har set rigtigt, da man samtænkte forskning og læring, mener Kerstin Sonesson:

“SCA handler om smart cities, vedvarende energi, energisanering og vældig meget om teknologiudvikling, Samtidig har SCA også fokus på læring. Og det er ganske unikt, at vi har den nære kobling mellem forskning og undervisningen på en læreruddannelsen som her, hvor Leif Karlssons undervisningsmateriale beskriver sammenhængen mellem energi og indeklima og det globale klima.”

SCA-viden kommer bredt ud

Viden fra SCA er også blevet anvendt bredt i projektet. Leif Karlsson har undervist svenske lærerstuderende i SCA-viden og udviklet undervisningsmateriale om energi og indeklima sammen med de studerende. Materialet har han senere videreudviklet sammen med SCA-forskere.

Den unikke kobling mellem forskning og læring er blevet brugt på Antropologi og Jura på Københavns Universitet. Og DTU har ladet studerende arbejde med SCA på softwareteknologi-kursus og en international sommerskole.

Endelig har partnerne gennem skoleklima.dk – arbejdet med indeklima i folkeskole i Høje-Taastrup. Projektet er også bredt ud til Københavns, Lund og Båstad kommuner.

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
Malmö University

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er Malmö University med I SCA?

Malmø Högskolan er med i SCA, da uddannelse og forskning skal være med til at imødekomme de udfordringer, som samfundet står over for. Yderlig skal det stimulerer til livslang læring samt kompetencer til et skiftende samfund. Malmö Universitetsuddannelse, Udvikling og Forskning gennemføres i samarbejde med andre aktører, hvor målet bl.a. er at identificere relevante spørgsmål og bidrage til bæredygtig løsninger.

Hvilken rolle spiller Malmö University i projektet?

i kan bidrage til SCA-projektet med stor viden og erfaring med undervisning og læring om miljø og klimakurser i grundskolen og gymnasiet. Desuden bidrages med faglig udvikling af lærere, læreruddannelse og anden universitetsuddannelse samt forskning indenfor miljø, klima og uddannelse. Malmö Universitet arbejder aktivt med udvikling af studerende, innovativ tænkning om klimaforhold og bæredygtig udvikling i samarbejde med det omgivende samfund.

Hvad forventer Malmö University at få ud af at være med i projektet?

Vi ønsker at øge viden og udbredelse af lokationsbaseret læring om energi, klima og bæredygtig udvikling i energi- og klimasmart skoler i Øresundsregionen.

Kontakt person Kerstin Sonesson

kerstin.sonesson@mah.se + 46 406657000
Lund University

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er Lund University med I SCA?

Lund Universitet er med i SCA projektet fordi energiforbrug og ændringer i dette ved hjælp af teknikker og adfærdsmæssige ændringer er et område der er placeret i mellem to af de store forskningsområder som gennemføres ved institutionen, herunder fx klimapåvirkning. Vi ser store udfordringer relateret til lovgivning og adfærd når det gælder smarte net og bæredygtige energiløsninger. Vi er også med i SCA, da vi oplever stor interesse fra studerende på Lunds Universitet for at arbejde inden for matematisk modellering og vedvarende energi.

Hvilken rolle spiller Lund University i projektet?

Lunds Universitet kan bl.a. bidrage som støtteforskere i testzoner. Vi er interesseret i, hvordan vi i fremtiden fx kan gemme data, så den valgte teknologi fører til et mere bæredygtigt samfund. Vi ser også på juridiske problemer og adfærdsmæssige problemer.

Hvad forventer Lund University at få ud af at være med i projektet?

Vi ønsker mere viden om hvordan adfærd og regulering påvirker potentialet for intelligente energiløsninger

Kontakt person Carl Dalhammar

info@lu.se + 46 462220000
University of Copenhagen

Medlem siden September 2013

Visit the website
Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, er med i SCA, fordi projektet har betydelig samfundsmæssig relevans, som gør det yderst relevant for KU Jura at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er større behov for at integrere juridiske problemstillinger i en større kontekst, og et tvær-disciplinært projekt som dette imødekommer et sådant krav og ønske.

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?

KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. På den regulatoriske side vil arbejdet identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side i samarbejde med de deltagende kommuner for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?

Indsatsområdet forventes at medvirke til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen. Desuden forventer vi at medvirke til, at skabes flere jobs og større eksportindtægter til Greater Copenhagen og at Greater Copenhagens internationale klimabrand bliver forbedret.

Kontakt person Anita Rønne

anita.ronne@jur.ku.dk + 45 35322626
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Visit the website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
Lund Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Lund Municipality med I SCA?

Lund ønsker at være i Smart Cities Accelerator for at udveksle erfaringer og teste nye løsninger for at indfri kommunens målsætninger om bæredygtighed.

Hvilken rolle spiller Lund Municipality i projektet?

Lund kommune deltager i flere dele af Smart Cities Accelerator. Kommunen har et ambitiøst arbejde for klima og klimaændringer bæredygtig byudvikling. Der er i Lunds Eko miljøprogram otte prioriterede områder, hvor målet bl.a. er at nå frem til økologisk bæredygtighed i kommunen. Herunder målsætninger inden for energi, klima og bæredygtighed.

Hvad forventer Lund Municipality at få ud af at være med i projektet?

Kommunen arbejder allerede med flere forskellige netværk som bruges til at sprede erfaringer fra projektet lokalt, nationalt og internationalt. Lund er blandt de kommuner i det svenske netværk Klima Kommuner, der har underskrevet EU’s Borgmesteraftale 2030. Vi forventer at kunne udvikle nye samarbejder og sprede viden på tværs af Øresundsregionen.

Kontakt person Jon Andersson

jon.andersson@lund.se + 46 3595000
Copenhagen Municipality

Medlem siden October 2016

Visit the website
Hvorfor er Copenhagen Municipality med I SCA?

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. En grundsten i klimaplanen er derfor udvikling i samarbejde med erhvervslivet, staten, organisationer og forskningsinstitutioner. Derfor har vi valgt at være med i Smart Cities Accelerator.

Hvilken rolle spiller Copenhagen Municipality i projektet?

I SCA indgår Københavns Kommune i samarbejde med Tåstrup Kommune og i temagruppen Testbeds. Begge områder supplerer Københavns Kommune deltagelse i en række større Smart City-projekter.

Hvad forventer Copenhagen Municipality at få ud af at være med i projektet?

Københavns Kommune forventer at SCA vil bidrage med ny viden og erfaringer inden for indeklima/energioptimering og etablering af energifællesskaber.

Kontakt person Tina Hjøllund

tinahj@tmf.kk.dk + 45 20291408
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?

Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune - Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?

Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?

Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
DTU Compute

Medlem siden October 2016

Visit the website

Kontakt person Henrik Madsen

hmad@dtu.dk + 45 45253408
Båstad Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website
Hvorfor er Båstad Municipality med I SCA?

Båstad Kommune deltager i Smart Cities Accelerator fordi klima- og energiproblemerne er vigtige for vores kommune. For at overleve som lille kommune, ønsker vi at være i spidsen indenfor klima, energi og miljømæssig innovation.

Hvilken rolle spiller Båstad Municipality i projektet?

Vi kan bidrage med de oplevelser og udfordringer, der ledsager os som en lille kommune. Vi kan vise fordelene ved at arbejde i et større netværk, og hvordan dette kan føre til fremskridt. I den sammenhæng bidrager vi også til at udvikle vigtige sammenligninger i forhold til en dansk sammenhæng og i forhold til de større svenske kommuner, der er involveret i projektet.

Hvad forventer Båstad Municipality at få ud af at være med i projektet?

Ved at være med i SCA ønsker vi at aktivere en hurtigere udvikling og videns-overførsel. Vi ønsker at samarbejde med de aktører, der ønsker noget på klimaområdet inden for energi og udviklingsområdet.

Kontakt person Carolina Holgersson Ivarsson

Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/udvekslingsstudenter-rejser-hjem-med-sca-viden-i-bagagen/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler