Udvikling af værktøjer til energirenovering

Ved at installere sensorer og foretage måleraflæsninger af CO2, støj og temperatur kan man prioritere energirenovering der hvor der er størst behov. Dette gør det muligt automatisk at foretage objektiv klassifikation af bygningerne på baggrund af det eksisterende energiforbrug

Formål:

Udvikling af bedre værktøjer ved energirenovering – energiklassificering af bygninger – herunder kommunernes egne bygninger

Det gør vi:

Ved at installere sensorer og foretage måleraflæsninger af CO2, støj og temperatur kan man prioritere energirenovering der hvor der er størst behov. Dette gør det muligt automatisk at foretage objektiv klassifikation af bygningerne på baggrund af det eksisterende energiforbrug

Kontakt

Høje-Taastrup Municipality    at Høje-Taastrup Municipality

+ 45 43591000
kommune@htk.dk
Involverede partnere
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Visit the website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
Høje-Taastrup Municipality

Medlem siden September 2016

Visit the website

Kontakt person Marie-Louise Lemgart

marie-louisele@htk.dk + 45 43591000
Copyright © 2018 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/udvikling-af-vaerktojer-til-energirenovering/
Populære artikler

Integrering af lavtemperatur i byer

På begge sider af Øresund anvendes der en stor andel fjernvarme. Samspillet mellem fjernvarme og el-systemer forventes at spille en stor rolle når der skal integreres mere vedvarende energi. For de nyere og velisolerede bygninger vil fokus være på lavtemperatur fjernvarme. Ligeledes vil potentialerne for etablering af solvarmecentraler blive undersøgt.