VIDEO Open Innovation within peak shaving

On December 5, 2019, Power 2U won the Open Innovation call with an innovative solution to shave peak power demands on a district level in the Malmö region. Watch our video and feel the mood that day in Malmö - at Studio.

Read more about the competition and the Power 2U solution here below

FlexPower from Power2U – Winner of the …

 

Kontakt

Hanne Kokkegaard  

hanko@dtu.dk
Involverede partnere
Malmö Stad

Medlem siden September 2016

Visit the website

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?

As a core-partner of "Smart Cities Accelerator", we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Kontakt person Emma Rydström Ricci

emma.ricci@malmo.se + 46 040341000
E.ON

Medlem siden April 2018

Visit the website
Hvorfor er E.ON med I SCA?

E.ON är med i SCA på grund av sin kompetens och erfarenhet i test beds och innovationsarbete kopplat till energi i städer. E.ON bidrar med konkreta arbetsområden för att öka omfattningen av hållbara energilösningar i städer. Arbetet fokuseras geografiskt på Malmö där E.ON har mycket infrastruktur och på det sättet har stor rådighet i att utveckla energisystem och tillgång till mycket data.

Hvilken rolle spiller E.ON i projektet?

E.ONs roll är att verka som energirådgivare, test beds arrangör, förser partnergruppen med data (mätning, info om energiinfrasturktur, m.m.) samt driver innovationsinsatser i Malmö kopplat till värme, kyla och el.

Hvad forventer E.ON at få ud af at være med i projektet?

E.ON förväntar sig värdeskapande och win-win utifrån samarbetet inom partnergruppen. Samarbetet kan antingen vara med kommuner och andra energibolag kring kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte men också med Universiteten kring analyshjälp och forskningsstöd.

Kontakt person Patrik Thuring

Copyright © 2020 | Smart Cities Accelerator
Article location: https://smartcitiesaccelerator.eu/video-open-innovation-within-peak-shaving/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Populære artikler