Datadrevet bygningsrenovering

Datadrevne værktøjer til at sikre helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering.

Under dette tema vil partnerne undersøge, hvordan man ved hjælp af datadrevne værktøjer kan finde ud af, hvilke boliger samt folkeskoler, der bør renoveres. Målet er udvikling af konkrete software-værktøjer, der ved hjælp af data fra bygningers kan vise, hvor godt bygningerne performer.

Partnerne udvælger i første omgang boligblokke i de to sociale boligbyggerier, KAB’s byggeri Taastrupgaard i Høje-Taastrup Kommune samt Tingbjerg i Københavns Kommune som cases til at lave en energi-screening for. Man benytter data om tidligere varmeforbrug, forbrug af varmt brugsvand og fjernvarme-temperatur. Partnerne indhenter samtykkeerklæringer, hvis man anvender data, der kan spores tilbage til de enkelte lejere i henhold til reglerne for GDPR.

Partnerne udvælger også op til fem folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune samt Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolerne skal som udgangspunkt allerede have CO2 og temperatur-sensorer installeret og data skal være tilgængeligt tilbage til 2019.

Alle fire kommuner i Smart Cities Accelerator deltager i arbejdet sammen med DTU og det almene boligselskab KAB.

Datadrevet bygningsrenovering
Scroll Up