Om Smart Cities Accelerator

Om os

Smart Cities Accelerator – inkubator for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) faciliterer demonstrationsprojekter, der skal skabe bæredygtige kommunale energiløsninger i Øresundsregionen i Danmark og Sverige. Fire videns-institutioner og fem byer er gået sammen i et partnerskab for at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. Ud over teknologiske løsninger analyserer SCA også, hvordan lovgivning og borgernes adfærd indgår i udvikling af fremtidens energisystemer. Endelig arbejder projektet også med læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som bidrager til at skabe fremtidens energi løsninger.

I SCA, som løber fra 2016 – 2019, medvirker fem byer fra København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø. Fire videns-institutioner fra Københavns Universitet, Lunds universitet, Malmö Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, tre energivirksomheder, Kraftringen, E.ON og Høje Taastrup fjernvarmeværk. Projektet finansieres af 3,2 millioner euro fra EU programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Om oss

Smart Cities Accelerator – inkubator för hållbara, smarta städer i Öresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent  användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Projektet  fokuserer också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

I SCA , som pågår fran 2016-2019, medverkar fem kommuner från Köpenhamn, Høje Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, fyra institutioner från Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Danmarks Tekniska Universitet samt energibolaget Kraftringen och Høje Taastrups fjärrvärmeverk. Projektet delfinansieras med 3,2 milljoner euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2014-2020.

About us

Smart Cities Accelerator (SCA) is financed by the EU programme Interreg-ØKS, that supports crossregional collaboration in Europe. The project runs for a period of three years 2016 – 2019, and is supported by 6.468.000 Euro, where 50 % is cofinanced by the 11 partners.

Climate challenges such as global warming, air pollution and pressure on natural resources has resulted in a number of political objectives at local /regional, national, European and global level. One of the major climate objectives is to substitute fossil fuels with sustainable and renewable energy. This requires interdisciplinary development of methods and technologies. SCA focuses on facilitating knowledge sharing and the development of demonstration projects that can create more sustainable solutions within the municipal energy supply system from energy production to energy consumption.

SCA will facilitate the development of greener solutions by combining seven vertical focus areas within the energy sector with four cross sectorial horizontal areas. The horizontal areas are anchored in strong research environments including data, behaviour, law/regulations and learnings on both sides of the Sound.

Read more

Nyheder

Bedre udnyttelse af grundvand giver billig, b...

Høje Taastrup Fjernvarme er som del af et SCA-projekt de første i Danmark til at kombinere grundvandssænkning med at udnytte de lokale vandressourcer til produktion af fjernvarme. De pumper grundvand op, tager varmen ud ved hjælp af en stor eldreven varmepumpe, leder vandet tilbage i en å og varmen ind i fjernvarmenettet. Det er billigt og bæredygtigt og kommer både fjernvarmeselskabet, kunderne, de lokale beboere og miljøet til gode. Den gode nyhed har været i TV2 Lorry, Sjællandske Medier og kommer snart i Politiken.

SCA og Greater Copenhagen i Technologist

Magasinet Technologist beskriver i det nyeste nummer fem moderne byer, der har taget klimaudfordringen op og forsøger at gøre noget ved byernes globale ressourceforbrug og udledning af drivhusgasser. En af de fem byer er København, og Technologist bruger Smart Cities Accelerator-projektet som eksempel på, hvordan man kobler videnskab og mennesker i Greater Copenhagen-området, mens Barcelona har valgt en anden strategi ved at bekæmpe stigende temperaturer gennem “Green Corridor” programmet.

Open Call: Fremløbstemperatur skal sænkes

Smart Cities Accelerator og Climate-KIC inviterer til Open Innovation Call målrettet mod, hvordan fjernvarmeselskaberne kan opnå en lavere fremløbstemperatur uden at påvirke slutbrugeren negativt og dermed undgå en stigning i antallet af klager. Et centralt aspekt i dette Open Call er at finde incitamenter for slutbrugeren til at overholde en lavere fremløbstemperatur. Det bør helst være en win-win-situation.