Om Smart Cities Accelerator

Om os

Smart Cities Accelerator – inkubator for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Projektet, Smart Cities Accelerator (SCA), faciliterer demonstrationsprojekter, der skal skabe bæredygtige kommunale energiløsninger i Øresundsregionen i Danmark og Sverige. Fire universiteter, fem kommuner og tre energiselskaber er gået sammen i et partnerskab for at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer.

Ud over teknologiske løsninger analyserer SCA også, hvordan lovgivning og borgernes adfærd indgår i udvikling af fremtidens energisystemer. Endelig arbejder projektet også med læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som bidrager til at skabe fremtidens energiløsninger.

SCA finansieres af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2016-2020.

Partnere: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Høje-Taastrup, Københavns, Malmö, Båstads og Lunds Kommuner, Kraftringen, E.ON og Høje Taastrup Fjernvarme.

Om oss

Smart Cities Accelerator – inkubator för hållbara, smarta städer i Öresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent  användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Projektet  fokuserer också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

I SCA , som pågår fran 2016-2020, medverkar fem kommuner från Köpenhamn, Høje Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, fyra institutioner från Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Danmarks Tekniska Universitet samt energibolaget Kraftringen och Høje Taastrups fjärrvärmeverk. Projektet delfinansieras med 3,2 milljoner euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2016-2020.

About us

Smart Cities Accelerator (SCA) is financed by the EU programme Interreg-ØKS, that supports crossregional collaboration in Europe. The project runs for a period of three years 2016 – 2020, and is supported by 6.468.000 Euro, where 50 % is cofinanced by the 11 partners.

Climate challenges such as global warming, air pollution and pressure on natural resources has resulted in a number of political objectives at local /regional, national, European and global level. One of the major climate objectives is to substitute fossil fuels with sustainable and renewable energy. This requires interdisciplinary development of methods and technologies. SCA focuses on facilitating knowledge sharing and the development of demonstration projects that can create more sustainable solutions within the municipal energy supply system from energy production to energy consumption.

SCA will facilitate the development of greener solutions by combining seven vertical focus areas within the energy sector with four cross sectorial horizontal areas. The horizontal areas are anchored in strong research environments including data, behaviour, law/regulations and learnings on both sides of the Sound.

Read more

Nyheder

Kom til SCA-konference 4. februar 2020

Smart Cities Accelerator inviterer til konferencen: Fremtidens energisystem og bæredygtige byer: Gevinster og udfordringer som smart city. Mød kommuner, forsyningsselskaber og forskere, der rykker på den grønne omstilling gennem datadrevne energiløsninger udviklet på tværs af Øresund. Mød også Steen Hildebrandt, fmd. for 2030-Panelet og professor i organisations- og ledelsesteori, og hør ham forklare, hvordan vi skaber systemforandring hos kommuner, virksomheder og borgere for at sikre bæredygtige byer og integration af verdensmålene.