De 10 partnere i Smart Cities Accelerator+ er støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Frem mod efteråret 2022 skal partnerne udvikle skalerbare modeller og metoder til at undgå spidsbelastningsperioder i el- og varmeproduktionen og til at gøre energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt.

SCA+ bygger videre på erfaringerne fra det forudgående SCA-samarbejde, og flere af partnerne i SCA+ er derfor gengangere samtidig med, at flere nye er kommet til. Tilsammen udgør de et bredt og dedikeret tværfagligt netværk på tværs af Øresund og tæller visionære byplanlæggere, ledende forskere i databaserede energisystemer, driftsfolk fra almene boligselskaber, distributører af energi til både bygninger, transport og borgere samt kommunale klimaplanlæggere.

Credit: #overgransen

Projektperiode:
1. december 2020 – 30. september 2022.

Samlet budget:
ca. 2,4 mio. euro
heraf 1,1 mio. euro fra EU’s regionale fond:
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Partnere

Høje-taastrup Kommune

E.ON Energilösningar &
E.ON energidistribution

Høje-Taastrup Kommune, lead partner
E.ON Energilösningar & E.ON Energidistribution

SUSTAINABLE BUSINESS HUB

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE​

Sustianable Business Hub

Københavns Almene Boliger

Københavns Kommune

Københavns Kommune

Malmö Stad

LUNDS UNIVERSITET

Malmö Stad
LundUni

DTU COMPUTE & DTU BYG

DTU Compute & DTU Byg
Scroll Up