Om Smart Cities Accelerator

Om os

Smart Cities Accelerator – inkubator for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Ledende videns-institutioner og udvalgte byer er gået sammen i et partnerskab med det formål, at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. SCA analyserer, hvordan lovgivning og brugernes adfærd indgår i udviklingen af fremtidens energisystemer. Projektet fokuserer også  på læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som aftagere af fremtidens energi løsninger.

I SCA, som løber fra 2016 – 2019, medvirker fem by partnere fra København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø. Fire videns-institutioner fra Københavns Universitet, Lunds universitet, Malmö högskola og Danmarks Tekniske Universitet, en energivirksomhed, Kraftringen og Høje Taastrup Fjernvarmeværk. Projektet delfinansieres med 3,2 millioner Euro af den Europæiske regionale udviklingsfond gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Om oss

Smart Cities Accelerator – inkubator för hållbara, smarta städer i Öresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent  användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Projektet  fokuserer också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

I SCA , som pågår fran 2016-2019, medverkar fem kommuner från Köpenhamn, Høje Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, fyra institutioner från Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Danmarks Tekniska Universitet samt energibolaget Kraftringen och Høje Taastrups fjärrvärmeverk. Projektet delfinansieras med 3,2 milljoner euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2014-2020.

About us

Smart Cities Accelerator (SCA) is financed by the EU programme Interreg-ØKS, that supports crossregional collaboration in Europe. The project runs for a period of three years 2016 – 2019, and is supported by 6.468.000 Euro, where 50 % is cofinanced by the 11 partners.

Climate challenges such as global warming, air pollution and pressure on natural resources has resulted in a number of political objectives at local /regional, national, European and global level. One of the major climate objectives is to substitute fossil fuels with sustainable and renewable energy. This requires interdisciplinary development of methods and technologies. SCA focuses on facilitating knowledge sharing and the development of demonstration projects that can create more sustainable solutions within the municipal energy supply system from energy production to energy consumption.

SCA will facilitate the development of greener solutions by combining seven vertical focus areas within the energy sector with four cross sectorial horizontal areas. The horizontal areas are anchored in strong research environments including data, behaviour, law/regulations and learnings on both sides of the Sound.

Read more

Nyheder

Nogen gange glemmer man mennesket, når fremt...

Indimellem kan teknologierne i en Smart City blive så smarte, at ingen rigtig kan bruge dem til noget. Det er tilsyneladende et globalt problem fra danske byer til Asiens megacities. Smart Cities Accelerator har derfor sat fokus på menneskers brug af smarte teknologier, og det har vakt opsigt i Sydkorea og Kina. Projektet anvender en tværfaglig tilgang og inkluderer antropologer til at skabe forståelse af de mennesker og organisationer, som skal løfte den ”smarte” bæredygtige byudvikling.

NorthQ: Kommuner kan spare millioner, hvis de...

NorthQ kan samle kommunale data fra gas, el, varme, temperaturer og luftfugtighedsmålere og gøre dem forståelige og dermed håndterbare. Kom til Smart Cities Accelerators stand ved Sustain eventen på DTU torsdag den 29. november og hør CEO Christian von Scholten fortælle om erfaringer, forretningsmetoder og hvad der kræves for et lille firma for at gennembryde muren ind til det lukrative kommunale marked.