Smart Cities Accelerator+

Vi udvikler og tester metoder, der gør el- og varmeproduktionen mere klimavenlig og energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Vi inddrager også borgerne i den grønne energiomstilling.

Velkommen til Smart Cities Accelerator+ (SCA+). Vi arbejder for en fossilfri, bæredygtig fremtid i Øresundsregionen.

Frem mod efteråret 2022 vil vores 10 partnere udvikle og teste løsninger og metoder, der gør el- og varmeproduktionen mere klimavenlig og energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Vi vil også inddrage borgerne i den grønne energiomstilling.

SCA+ bygger videre på erfaringerne fra det forudgående SCA-samarbejde, og flere af partnerne i SCA+ er derfor gengangere samtidig med, at flere nye er kommet til.

Smart Cities Accelerator+ er støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kom og mød os på Klimafolkemødet i Middelfart

 bygger videre på erfaringerne fra det forudgående SCA-samarbejde, og flere af partnerne i SCA+ er derfor gengangere samtidig med, at flere nye er kommet til.

Smart Cities Accelerator+ bygger videre på erfaringer fra Smart Cities Accelerator (2016-2020). Vi linker til de gamle resultater, rapport og anbefalinger på hver side. 

Kig efter denne boks og klik ind

Klimafolkemødet: Kommer der huller i strømmen - E.ON?

I Sverige har energifrågan seglat upp som ett av de mest diskuterade ämnena då elpriset i södra Sverige nått nya toppnivåer. Finns det tillräcklig kapacitet och effekt och hur ska vi säkra elförsörjningen är frågor som tas upp när SCA+-partner E.ON debatterar den framtida elförsörjningen med både svenska och danska aktörer under Klimafolkemødet torsdag den 1. september klokken 15 på Rød Scene. Læs mere i artiklen her. 

Klimafolkemødet: Lokal fjernvarme – hvor svært kan det være?

Lyngby-Taarbæk Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme fortæller på Klimafolkemødet fredag klokken 10 om et par projekter med lokal fjernvarme, hvor borgere langt fra fjernvarmenettet kan få en fælles lokal løsning. Læs mere om projekterne her i artiklen.

Credit: #overgransen

Energidata og energifællesskaber:
Målet med Smart Cities Accelerator+ er at skabe fleksible, smarte energisystemer, der reducerer spidslastningsperioder i produktionen og fremmer vedvarende energikilder og et energieffektivt forbrug i bygninger. Det kræver samspil og viden om energiproduktion, energidistribution, energifordeling og energilagring samt bygningernes potentialer for energilagring og effektivt fleksibelt energiforbrug.

Sammen med forsyningsselskabet E.ON, kommuner og boligselskabet KAB vil forskerne blandt andet bruge anonymiserede energi- og indeklimadata til identificere hvilke bygninger, der bør renoveres. Data virker som et slags røntgenbillede. Tilsvarende vil datadrevne modeller, hvor man planlægger energibehovet ud fra forecast – fx forskellige lokale vejrudsigter, være med til at sikre en optimal opvarmning i fjernvarmen.

Borgerdrevne energifællesskaber får en central rolle:
Mange kommuner oplever i disse år, at omlægningen fra naturgas og oliefyr kræver alternative løsninger i eksisterende eller nye boligområder, der ligger for langt fra fjernvarmenettet. SCA+ vil undersøge, hvordan de såkaldte energifællesskaber, hvor borgerne fx sætter solceller og varmepumper op og deler energien med hinanden eller sælger strøm til det omkringliggende elnet, kan være en løsning.

Indsatsområder

Arbejdet i Smart Cities Accelerator+ er inddelt i fire hovedemner:

  • Værktøjer til kommunal energiplanlægning for udvikling af eksisterende og nye byområder
  • Metoder til at levere og anvende vedvarende energi mere fleksibelt og effektivt på bygnings- og områdeniveau
  • Datadrevne værktøjer til at sikre helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering
  • Metoder til aktivt at engagere borgere i den grønne energiomstilling
Scroll Up