Smart Cities Accelerator+

Vi udvikler og tester metoder, der gør el- og varmeproduktionen mere klimavenlig og energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Vi inddrager også borgerne i den grønne energiomstilling.

NOTE: SCA+ sluttede 30. september 2022. Websitet bliver ikke længere opdateret.

Velkommen til Smart Cities Accelerator+ (SCA+).  Vores 10 partnere i Danmark og Sverige er passionerede omkring den grønne omstilling og samarbejder om en fossilfri, bæredygtig fremtid i Øresundsregionen. 

Undervejs i vores toårige projekt (december 2020-september 2022) har vi sammen udviklet og testet nytænkende løsninger og metoder, der gør el- og varmeproduktionen mere klimavenlig og energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Og som inddrager borgerne i den grønne energiomstilling – noget, der er blevet endnu mere presserende på grund af den aktuelle energikrise.

Udvalgte resultater fra SCA+:

  • Innovativt koncept for lokal, fælles varmeforsyning, hvor forsyningsselskabet drifter og administrer ordningen. Konceptet har potentiale til at blive en hyldevare hos forsyningsselskaberne både i Danmark og i Sverige.
  • Kortlægning af effektudtag og digital udvikling for at begrænse strømbehovet i ejendomme, både gennem batterier og styring af varmepumper. 
  • Udviklet nye arbejdsmetoder, der bidrager til en tidligere udviklet model for klima- og kredsløbsaftale (klimakontrakter) for klimaneutrale bydele. Det er en aftalemodel, som kan anvendes i Sverige og Danmark. 
  • Værktøj til energiplanlægning, som viser, hvordan forskellige energiløsninger påvirker det samlede behov for el, når en kommune udvikler et eksisterende eller nyt byområde.
  • Værktøj til at hjælpe kommuner og energirådgivere, når de skal beregne økonomien i at skifte fra gasfyr til varmepumpe. 
  • Simuleringsmodel til test af fjernvarmestyring, så det bliver lettere at styre fjernvarmen på en økonomisk og klimavenlig måde. 
  • Undersøgt de lovgivningsmæssige forudsætninger for at lave energifællesskaber i Sverige og givet anbefalinger til politikerne. 
  • Bidraget til udvikling af en indeklima-app, som kommuner kan bruge til at se, hvordan det står til med indeklimaet i skoler.
  • Ny pulje for almennyttige boligsektor til energieffektivisering gennem data.
  • SCA+ har også udviklet en prototype af et datadrevet værktøj , der gør det lettere for driftsfolk og planlæggere at se, hvor varmen kommer fra, og hvordan den forsvinder i boligblokke. Det er nyttig viden, før man beslutter en energirenovering. Værktøjet viser nok så interessant, at over halvdelen af radiatorerne i en boligblok i et alment byggeri var indstillet forkert.  Det vil gavne klimaet og varmeregningen for lejer og udlejer, hvis man får adgang til at regulere varmesystemet i den enkelte lejlighed – eventuelt ved at begrænse maksimum og minimum flow i radiatoren, så radiatoren hverken er gloende varm eller helt kold, konkluderer vores forskere.

Smart Cities Accelerator+ har været støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet har bygget videre på erfaringerne fra det forudgående SCA-samarbejde, og flere af partnerne i SCA+ var gengangere.

Læs pressemeddelelsen: Nytænkende lokal fjernvarme, borgerinddragelse i energispørgsmål, røntgenblik gennem boligblokken , SCA+ den 30. september 2022

Pressmeddelande – svensk version: Nytänkande om lokal fjärrvärme, involvering av medborgare i energifrågor, röntgensyn genom huskroppar

Læs mere om resultaterne fra SCA+ (2000-2022) her

Smart Cities Accelerator+ bygger videre på erfaringer fra Smart Cities Accelerator (2016-2020). Vi linker til de gamle resultater, rapport og anbefalinger. 

Kig efter denne boks og klik ind

I Sverige har energifrågan seglat upp som ett av de mest diskuterade ämnena då elpriset i södra Sverige nått nya toppnivåer. Finns det tillräcklig kapacitet och effekt och hur ska vi säkra elförsörjningen är frågor som tas upp när SCA+-partner E.ON debatterar den framtida elförsörjningen med både svenska och danska aktörer under Klimafolkemødet torsdag den 1. september klokken 15 på Rød Scene. Læs mere i artiklen her. 

Lyngby-Taarbæk Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme fortæller på Klimafolkemødet fredag klokken 10 om et par projekter med lokal fjernvarme, hvor borgere langt fra fjernvarmenettet kan få en fælles lokal løsning. Læs mere om projekterne her i artiklen.

Indsatsområder