Borgerinddragelse i klimavenlig forandring

Metoder til aktivt at engagere borgere i den grønne energiomstilling.

Uden borgernes deltagelse, når vi ikke i mål med den grønne omstilling og EU’s og de nationale klimamål.

I det her tema vil partnerne arbejde med forskellige måder til at engagere borgerne i energifællesskaber. De går f.eks. sammen i et forpligtende fællesskab om en varmepumpe, der kører på vedvarende strøm. Varmepumpen kan sikre en klimavenlig opvarmning i huse i områder, der i dag ligger for langt fra fjernvarmenettet til at blive koblet på, og som i dag bliver opvarmet med olie eller naturgas. Erfaringerne fra projektet skal inspirere andre kommuner til at inddrage borgerne i grøn energiomstilling.

Selv om EU har gjort det muligt at oprette energifælleskaber er reglerne for energifællesskaber forskellige i Danmark og Sverige. I Danmark gør loven det svært at oprette et energifællesskab, når det rækker ud over matriklen, hvilket jo ofte er forudsætningen for et energifællesskab. Københavns Kommune har erfaringer med problemerne med ejer-strukturen i energifællesskaber gennem projekter i Sydhavnen.

I Sverige tester man derimod lokale tilpasninger af lovgivningen, så der er mulighederne anderledes.

Der er også brug for at få defineret mulige tekniske løsninger, hvor der den seneste tid er kommet dansk fokus på støjen fra varmepumper, som generer naboerne.

Borgerinddragelse i klimavenlig forandring. Foto: Hanne Kokkegård
Scroll Up