Klimafolkemødet: Kommer der huller i strømmen? E.ON svarer

I Sverige har energifrågan seglat upp som ett av de mest diskuterade ämnena då elpriset i södra Sverige nått nya toppnivåer. Finns det tillräcklig kapacitet och effekt och hur ska vi säkra elförsörjningen är frågor som tas upp när SCA+-partner E.ON debatterar den framtida elförsörjningen med både svenska och danska aktörer under Klimafolkemødet i Danmark.

Neil Hancock, som är Programledare på E.ON, förklarar varför dagens situation uppstått och vad som kan göras för att säkra elförsörjningen.

– När elnätet byggdes var inte systemkomponenterna av samma karaktär som i dag. Designprinciperna som använts för att planera elnätet motsvarar helt enkelt inte dagens behov. Det är en av anledningarna till att vi får problem i nätet. Vi har också ett politiskt perspektiv, en tillståndsaspekt och dynamiken med en befolkning som flyttar sig som gör frågan komplex.

Kapacitetsproblemet som finns kan byggas bort, förklarar Neil, men påpekar samtidigt att det finns lagstiftning som försvårar, eller försenar, åtgärderna. En elnätsägare i Sverige (DSO) kan till exempel inte äga batterier vilket behövs för att kunna lagra energi från solceller och på så sätt kapa effekttoppar – och därmed minska kapacitetsbehov vid stunden. Istället måste batteri köpas av kunderna, som oftast är en dyr investering med långa återbetalningstider.

För att förbättra situationen kortsiktigt och långsiktigt pekar Neil ut tre saker:

Frivilliga avstängningar, eller effektsänkningar är grunden till flexibilitetstänket. Andra länder inför tidsfönster där tunga apparater kan köras i hemmet (t ex luftkonditionering). ”Off-peak”-tariffer skulle också kunna vara intressanta, samt att energieffektivisering nu är mer viktigt än någonsin för att minimera kapacitetsproblematiken i nätet.

Kommunernas utbyggnadsplaner blir mer tillförlitliga så att vi får större säkerhet i prognoserna för framtida energiförbrukning. Med nuvarande regelverk får vi inte bygga ut elnäten på prognos, endast utifrån bekräftade behov. Nätutvecklingsplaner är en del i arbetet med att förändra detta.

Utbyggnadstakten begränsas oftast av tillståndsprocesserna som är ett stort hinder som kraftigt försenar utbyggnaden av kapacitet. Oavsett framsteg inom flexibilitet och prognoser, mer proaktivt arbete inom tillståndsprocessen skulle troligtvis underlätta utbyggnaden av regionnätet och därmed snabba på borttagning av flaskhalsar med minskning av kapacitetsproblematiken som följd.

Vad kan då E.ON, eller andra energibolag, göra för att bidra?

– Vi behöver skaffa oss mer information om konsumtionsbeteenden och utöka våra verktyg för att öka prognoskapaciteten, säger Neil.

I projektet SCA+ arbetar E.ON bland annat med detta. I ett hyreshus i Malmö mäter de hur el används för att få bättre kunskap om när energi behövs. På så sätt kan det beräknade elnätet förstärkas på rätt plats. Den andra delen är att sänka toppeffekten genom solceller och batterier. Dessa två åtgärder kan öka nätkapaciteten och göra att fler kunder kan anslutas till elnätet.

Vill du veta mer? Kom och lyssna till debatten under Klimafolkemødet i Middelfart den 1. september klokken 15.

Kontakt: 
  • Neil Hancock, neil.hancock@eon.se
  • Ellen Corke, ellen.corke@eon.se