Smart CitiesAccelerator

- Innovation för hållbara & smarta städer i Öresundsregionen

Smart cities Accelerator

Smart Cities Accelerator (SCA – under perioden 2016-2020) drevs med visionen att skapa smarta städer och en fossilfri framtid i Öresundsregionen. Projektet finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och partners under åren 2016 – 2020.

Innovation för hållbara och smarta städer i Öresundsregionen

Genom SCA samlades kommuner, universitet och näringsliv från hela sundet för att utveckla och testa lösningar med fokus på energieffektivitet och bättre utnyttjande av förnybara källor – alla enade om att framtidens hållbara och smarta städer skapas tillsammans! 

NYT: Fra 1. december 2020 til 30. september 2022 støtter Interreg ÖKS projektet Smart Cities Accelerator + med 11 partnere, herunder flere fra det tidligere projekt. Læs mere her

Resultat och effekter

Under närmare 4 år har SCA utforskat, testat och utmanat i arbetet med att utveckla lösningar för framtidens smarta och hållbara städer. 

Vägen mot hållbara och smarta städer i Öresundsregionen

Projektet har genererat praktiska verktyg, nya arbetsmetoder, värdefull kunskap och spännande idéer som kan användas av olika aktörer, lokalt som globalt. Ta del av projektets viktigaste resultat och lärdomar för att inspireras och få vägledning!

Insatsområden

Utgångspunkt för projektet har varit att arbeta brett med elva olika insatsområden, sju tekniska och fyra horisontella. Tydligt fokus har legat på samarbete över gränser, ny kunskap och att våga testa nya lösningar.  

Insatsområden för hållbara och smarta städer i Öresundsregionen

Open innovation, fjärrvärmelösningar, energibuss och framtidskonferens har SCA bland annat arbetat med inom insatsområdena energilagring, samspel mellan vatten och energi samt lagstiftning. Ta del av andra aktiviteter som har genomförts inom alla insatsområdena. 

om oss

SCA var ett projektbaserat samarbete mellan kommuner, universitet och näringsliv i Öresundsregionen med syfte att utforska, undersöka och utveckla lösningar för framtidens hållbara och smarta städer. 

Tillsammans mot framtidens smarta och hållbara städer i Öresundsregionen

Partners i projektet var: kommunerna Köpenhamn, Høje-Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, universiteten Malmö, Köpenhamn, Lund och Danmarks Tekniska Universitet samt Kraftringen, Høje-Taastrup Fjernvarme och E.ON.