Flag of United KingdomFlag of DenmarkFlag of Sweden

Om SMART CITIES ACCELERATOR

Note: Søger du viden om det nye projekt, SCA+? Klik på menupunktet SCA+ (2020-22) i toppen af siden.

Flag of SwedenOm oss
Smart Cities Accelerator – Innovation för hållbara och smarta städer i Öresundsregionen

Smart Cities Accelerator (SCA) arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Projektet fokuserer också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

I SCA , som pågår fran 2016-2020, medverkar fem kommuner från Köpenhamn, Høje-Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, fyra institutioner från Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Danmarks Tekniska Universitet samt energibolaget Kraftringen och Høje Taastrups fjärrvärmeverk. Projektet delfinansieras med 3,2 milljoner euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2016-2020.

Flag of DenmarkOm os
Smart Cities Accelerator – Innovation for bæredygtige, smarte byer i Øresundsregionen

Projektet, Smart Cities Accelerator (SCA), faciliterer demonstrationsprojekter, der skal skabe bæredygtige kommunale energiløsninger i Øresundsregionen i Danmark og Sverige. Fire universiteter, fem kommuner og tre energiselskaber er gået sammen i et partnerskab for at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer.

Ud over teknologiske løsninger analyserer SCA også, hvordan lovgivning og borgernes adfærd indgår i udvikling af fremtidens energisystemer. Endelig arbejder projektet også med læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som bidrager til at skabe fremtidens energiløsninger.

SCA finansieres af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2016-2020.

Partnere: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Høje-Taastrup, Københavns, Malmö, Båstads og Lunds Kommuner, Kraftringen, E.ON og Høje Taastrup Fjernvarme.

Flag of United KingdomAbout us
Smart Cities Accelerator (SCA) is financed by the EU programme Interreg-ØKS, that supports crossregional collaboration in Europe. The project runs for a period of four years 2016 – 2020, and is supported by 6.468.000 Euro, where 50 % is cofinanced by the 12 partners.

Climate challenges such as global warming, air pollution and pressure on natural resources has resulted in a number of political objectives at local /regional, national, European and global level. One of the major climate objectives is to substitute fossil fuels with sustainable and renewable energy. This requires interdisciplinary development of methods and technologies. SCA focuses on facilitating knowledge sharing and the development of demonstration projects that can create more sustainable solutions within the municipal energy supply system from energy production to energy consumption.

SCA will facilitate the development of greener solutions by combining seven vertical focus areas within the energy sector with four cross sectorial horizontal areas. The horizontal areas are anchored in strong research environments including data, behaviour, law/regulations and learnings on both sides of the Sound.

Partners: Technical University of Denmark, (DTU), University of Copenhagen, Lund University, University of Malmö, Municipality of Høje-Taastrup, Lund and Båstad, City of Copenhagen, City of Malmö, Kraftringen, E.ON and Høje Taastrup District Heating

Partners

SMART CITIES ACCELERATOR 

bÅSTAD MUNICIPALITY

Hvorfor er Båstad Municipality med I SCA?

Båstad Kommune deltager i Smart Cities Accelerator fordi klima- og energiproblemerne er vigtige for vores kommune. For at overleve som lille kommune, ønsker vi at være i spidsen indenfor klima, energi og miljømæssig innovation.

Hvilken rolle spiller Båstad Municipality i projektet?
Vi kan bidrage med de oplevelser og udfordringer, der ledsager os som en lille kommune. Vi kan vise fordelene ved at arbejde i et større netværk, og hvordan dette kan føre til fremskridt. I den sammenhæng bidrager vi også til at udvikle vigtige sammenligninger i forhold til en dansk sammenhæng og i forhold til de større svenske kommuner, der er involveret i projektet.

Hvad forventer Båstad Municipality at få ud af at være med i projektet?

Ved at være med i SCA ønsker vi at aktivere en hurtigere udvikling og videns-overførsel. Vi ønsker at samarbejde med de aktører, der ønsker noget på klimaområdet inden for energi og udviklingsområdet.​

Copenhagen Municipality

Hvorfor er Copenhagen Municipality med I SCA?
København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. En grundsten i klimaplanen er derfor udvikling i samarbejde med erhvervslivet, staten, organisationer og forskningsinstitutioner. Derfor har vi valgt at være med i Smart Cities Accelerator.

Hvilken rolle spiller Copenhagen Municipality i projektet?
I SCA indgår Københavns Kommune i samarbejde med Tåstrup Kommune og i temagruppen Testbeds. Begge områder supplerer Københavns Kommune deltagelse i en række større Smart City-projekter.

Hvad forventer Copenhagen Municipality at få ud af at være med i projektet?
Københavns Kommune forventer at SCA vil bidrage med ny viden og erfaringer inden for indeklima/energioptimering og etablering af energifællesskaber.

Høje-Taastrup Municipality​

Hvorfor er Høje-Taastrup Municipality med I SCA?
Byrådet vedtog i maj 2015 en ny klimaplan for Høje-Taastrup Kommune – Strategisk Energi- og klimaplan 2020. Visionen er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og på kort sigt skal kommunens samlede CO2-udledning frem mod 2020 nedbringes med i gennemsnit 3 procent om året. Vi er med i SCA for at styrke vores udvikling og anvendelse af relevante værktøjer og samtidig styrker vores samarbejde med centrale aktører på området som medvirker til at vi indfrier vores mål.

Hvilken rolle spiller Høje-Taastrup Municipality i projektet?
Høje-Taastrup Kommune medvirker, sammen med andre projektpartnere, aktivt i udvikling, demonstration og herefter yderligere implementering af konkrete værktøjer og procedure der bidrager til energibesparelser, bedre indeklima, øget anvendelse af vedvarende energi og ikke mindst reduktion af CO2-udledning. Vi får gennem projektet mulighed for at arbejde med de nyeste teknologier i samarbejde med eksperter fra universiteterne. Dette betyder at vi får tilført ressourcer og kompetencer som vi ikke selv er i besiddelse af og samtidigt bliver attraktive ”demonstrationsområder” for forskningsmiljøet.

Hvad forventer Høje-Taastrup Municipality at få ud af at være med i projektet?
Høje-Taastrup kommune forventer at udviklingen af de konkrete værktøjer og procedure i SCA leder til øget forståelse og medvirken hos kommunens borgere og virksomheder til at fremme den grønne omstilling. Det er samtidig vigtigt at opbygge et netværk med universiteter og samarbejdspartnere der i fremtiden kan indgå i nye projekter og erfaringsudvekslinger. Da projektet er stærkt tværfagligt forventes det også at de interne siloer i Høje-Taastrup kommune bliver udfordret og derigennem åbner op for en mere effektiv organisation.

Lund Municipality

Hvorfor er Lund Municipality med I SCA?
Lund ønsker at være i Smart Cities Accelerator for at udveksle erfaringer og teste nye løsninger for at indfri kommunens målsætninger om bæredygtighed.

Hvilken rolle spiller Lund Municipality i projektet?
Lund kommune deltager i flere dele af Smart Cities Accelerator. Kommunen har et ambitiøst arbejde for klima og klimaændringer bæredygtig byudvikling. Der er i Lunds Eko miljøprogram otte prioriterede områder, hvor målet bl.a. er at nå frem til økologisk bæredygtighed i kommunen. Herunder målsætninger inden for energi, klima og bæredygtighed.

Hvad forventer Lund Municipality at få ud af at være med i projektet?
Kommunen arbejder allerede med flere forskellige netværk som bruges til at sprede erfaringer fra projektet lokalt, nationalt og internationalt. Lund er blandt de kommuner i det svenske netværk Klima Kommuner, der har underskrevet EU’s Borgmesteraftale 2030. Vi forventer at kunne udvikle nye samarbejder og sprede viden på tværs af Øresundsregionen.

Malmö Stad

Hvilken rolle spiller Malmö Stad i projektet?
As a core-partner of “Smart Cities Accelerator”, we contribute to increase the share of renewables in our city through demonstration projects based on the scientific results developed at CITIES Innovation Center.

Partners från näringslivet

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Hvorfor er Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. med I SCA?
Høje Taastrup fjernvarme er med, da vi mener at det er nødvendigt at udvikle os og optimere vores drift og erfaringer med 4. generations fjernvarme og evt. kunne bane vejen for 5. generations fjernvarme. I projektet er der en masse erfaring i form af de andre partnere, som vi kan drage nytte af. Dermed kan vi sammen finde den rigtige vej at gå.

Hvilken rolle spiller Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. i projektet?
Høje Taastrup Fjernvarme deltager i indsatsområde 2, “Integrering af lavtemperatur i byer” og er lead på indsatsområde 6, “Samspil mellem energi og vand”, hvor Fjernvarmen bidrager med erfaring, viden med udgangspunkt i konkrete cases i Taastrup.

Hvad forventer Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. at få ud af at være med i projektet?
I indsatsområde 2 : Vi forventer at kunne drage fordel af samarbejdet mellem kræfterne i SCA og forventer at kunne implementere yderligere lavtemperatur områder i vores forsyningsnet. I indsatsområde 6: Sammen finde den mest optimale driftsform, hvor synergien udnyttes til det fulde i forhold til elmarkedet

E.ON

Hvorfor er E.ON med I SCA?
E.ON är med i SCA på grund av sin kompetens och erfarenhet i test beds och innovationsarbete kopplat till energi i städer. E.ON bidrar med konkreta arbetsområden för att öka omfattningen av hållbara energilösningar i städer. Arbetet fokuseras geografiskt på Malmö där E.ON har mycket infrastruktur och på det sättet har stor rådighet i att utveckla energisystem och tillgång till mycket data.

Hvilken rolle spiller E.ON i projektet?
E.ONs roll är att verka som energirådgivare, test beds arrangör, förser partnergruppen med data (mätning, info om energiinfrasturktur, m.m.) samt driver innovationsinsatser i Malmö kopplat till värme, kyla och el.

Hvad forventer E.ON at få ud af at være med i projektet?
E.ON förväntar sig värdeskapande och win-win utifrån samarbetet inom partnergruppen. Samarbetet kan antingen vara med kommuner och andra energibolag kring kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte men också med Universiteten kring analyshjälp och forskningsstöd.

Kraftringen

Hvorfor er Kraftringen med I SCA?
Projektet är en unik möjlighet för Kraftringen att få samarbeta och byta erfarenheter med projektpartners på båda sidorna sundet och ta del av kunskap från olika vertikala instanser.

Hvilken rolle spiller Kraftringen i projektet?
I SCA är Kraftringen en projektpartner som bidrar med kunskap och erfarenhet till det vertikala insatsområdet 2.

Hvad forventer Kraftringen at få ud af at være med i projektet?
I SCA är vår ambition att ta fram nya lösningar som tillåter en optimerad framledningstemperatur i fjärrvärmesystemet för att bli ännu mer energieffektiva i den befintliga bebyggelsen.

Akademiska institutioner 

DTU

Hvorfor er DTU I SCA?
Fem Institutter fra DTU deltager i SCA; DTU Compute, Byg, Elektro, Management og Miljø. Fokus er på at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer frem mod et samfund baseret på vedvarende energi. Samarbejdet sker i tæt dialog med byer, virksomheder og borgere på tværs af faglige discipliner som antropologi og jura i Øresundsregionen. Formålet er at opnå nye indsigter, teste viden i praksis og høste konkrete erfaringer universitetet kan udvikle ny forskning på. Ny viden anvendes også i undervisningen af fremtidens kandidater. 

Hvilken rolle spiller DTU i projektet?
DTU’s institutter bidrager med teknisk viden, værktøjer og erfaring om, hvordan byer og virksomheder kan udnytte digitale instrumenter for en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi og speede den grønne omstilling op. Innovation sker i en vekselvirkning mellem forskerne og partnerne. SCA by og virksomhedspartnerne udnytter konkret denne viden til at teste og igangsætte demonstrationsprojekter. 

Hvad forventer DTU at få ud af at være med i projektet?
DTU’s institutter forventer at få en endnu større indsigt i, hvordan data systemer kan være med til at udvikle fremtidens energi systemer. Derudover kan universitetet afprøve og demonstrere nye koncepter inden for mange forskellige områder af energi systemet med partnerkredsen i Øresundsområdet. Koncepter og løsninger, der kan bidrage til at kvalificere DTU’s forskning indenfor energieffektivisering og udvikle konkrete løsninger til gavn for kommuner og borgere i Øresundsområdet. 

Lund University

Hvorfor er Lund University med I SCA?
Lunds Universitet deltager i SCA med det Internationale Miljøinstitut (IIIEE), Matematikcentrum og Center for Miljø og Klimaforskning (CEC). Projektet involverer energiforbrug og ændringer i dette ved hjælp af teknikker og adfærdsmæssige ændringer, og placerer sig herved mellem to af de store forskningsområder ved Lunds universitet omkring klimapåvirkning. Der findes store udfordringer relateret til lovgivning og adfærd når det gælder smarte net og bæredygtige energiløsninger. Universitetet er også med i SCA, da der opleves stor interesse fra de studerende for at arbejde inden for matematisk modellering og vedvarende energi.

Hvilken rolle spiller Lund University i projektet?
Lunds Universitet kan bl.a. bidrage som støtteforskere i testzoner. Vi er interesseret i, hvordan vi i fremtiden kan gemme data, så den valgte teknologi fører til et mere bæredygtigt samfund. Vi ser også på juridiske problemer og adfærdsmæssige problemer.

Hvad forventer Lund University at få ud af at være med i projektet?
Der ønskes mere viden om, hvordan adfærd og regulering påvirker potentialet for intelligente energiløsninger. Der forventes også mere indsigt i hvilke metoder, der kan driftsoptimere og tage højde for usikkerhed i produktionen med den stigende integration af vind- og solenergi i fremtidens energi systemer. 

Malmö University

Hvorfor er Malmö University med I SCA?
Malmø Högskolan er med i SCA, da uddannelse og forskning skal være med til at imødekomme de udfordringer, som samfundet står over for. Yderlig skal det stimulerer til livslang læring samt kompetencer til et skiftende samfund. Malmö Universitetsuddannelse, Udvikling og Forskning gennemføres i samarbejde med andre aktører, hvor målet bl.a. er at identificere relevante spørgsmål og bidrage til bæredygtig løsninger.

Hvilken rolle spiller Malmö University i projektet?
i kan bidrage til SCA-projektet med stor viden og erfaring med undervisning og læring om miljø og klimakurser i grundskolen og gymnasiet. Desuden bidrages med faglig udvikling af lærere, læreruddannelse og anden universitetsuddannelse samt forskning indenfor miljø, klima og uddannelse. Malmö Universitet arbejder aktivt med udvikling af studerende, innovativ tænkning om klimaforhold og bæredygtig udvikling i samarbejde med det omgivende samfund.

Hvad forventer Malmö University at få ud af at være med i projektet?
Vi ønsker at øge viden og udbredelse af lokationsbaseret læring om energi, klima og bæredygtig udvikling i energi- og klimasmart skoler i Øresundsregionen.

University of Copenhagen

Hvorfor er University of Copenhagen med I SCA?
Københavns Universitet deltager i SCA med det Juridiske Fakultet og Institut for Antropologi. Projektet har stor samfundsmæssig relevans, hvorfor det tvær-disciplinære samarbejde mellem teknologi, jura, adfærd og læring i dialog med kommuner og virksomheder gør det relevant at være med. Der er aktuelt store udfordringer med reguleringen på energiområdet, hvor energiomstillingen kræver nye tekniske løsninger og derfor også en ny regulering. Der er også behov for at integrere og arbejde med adfærdsmæssige vinkler hvis vi skal lykkedes med den grønne omstilling og skabe bæredygtige byer for mennesker. 

Hvilken rolle spiller University of Copenhagen i projektet?
KU Jura er lead på indsatsområdet lovgivningsmæssige forhold, hvor Lund Universitet og Malmø kommune også deltager. Fokus er på at identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side for herved at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund.
KU, Institut for Antropologi er lead på adfærd og indgår i flere tekniske indsatsområder i SCA sammen med de kommunale aktører. Formålet er at skabe en mere nuanceret viden om og brugen af nye tekniske systemer når den ”smarte by” skal organiseres for mennesker.

Hvad forventer University of Copenhagen at få ud af at være med i projektet?
SCA’s kobling af menneskers adfærd, tekniske udviklinger, læring og lovgivning i tværfaglige projekter forventes at give ny indsigt og viden der medvirker til, at projektet som helhed forøger andelen af anvendt vedvarende energi blandt de deltagende byer i Øresundsregionen.