Insatsområden

Note: Søger du resultater for det nye projekt, SCA+? Klik på menupunktet SCA+ (2020-22) i toppen af siden.

Smart Cities Accelerator (SCA) arbejder for en fossilfri fremtid og for at skabe smarte byer i Øresundsregionen. Vores partnere er ledende videns-institutioner og udvalgte byer, der er gået sammen i et partnerskab med det formål at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. Vi arbejder for, at byerne i 2050 får 100 % af deres energi fra vedvarende energikilde

Fyra horisontella och tvärsektoriella teman har skapat förutsättningar för samarbete, erfarenhetsutbyte och nya sätt att arbeta på inom SCA. 

Værktøjer til energirenovering

Der findes allerede digitale værktøjer, der kan bidrage til at renovere bygninger effektivt, reducere energiforbrug og resultere i massive CO2 besparelser. Projektet har undersøgt og testet hvilke tekniske, adfærds- og læringsmæssige værktøjer, som kan optimere indeklima og energieffektivitet i kommunale grundskoler og involvere relevante aktører for at komme i mål. 

Værktøjer til energirenovering

Integrering af lavtemperatur i fjernvarme

Genom gränsöverskridande forskning och pilotstudier inom området intelligent styrning av fjärrvärme har det undersökts hur befintliga fjärrvärmenät kan optimeras genom att nyttja digitala verktyg och matematiska modeller. Resultatet uppvisar att det finns en god lönsamhet för fjärrvärmebolag i att investera i dessa verktyg för att optimera leveransen.  

Fysiske og virtuelle energilagre

Att framtiden är mer elektrifierad och förnybar är de flesta överens om. Men vad händer när fler ska använda mer el på samma gång, och när produktionen av el inte kan planeras? Redan idag används mer el än vad abonnemanget tillåter. Vind- och solkraft kommer endast kunna lösa en del av den här utmaningen och stora krav kommer att ställas på flexibilitet i framtiden.  

Fysiske og virtuelle energilagre

Energifælles­skaber og bæredygtigheds­værktøjer

Energifælleskaber er en ny spiller på klimadagsordenen. Hvilke muligheder og udfordringer giver energifællesskaber, kan de indgå i kommuners byudvikling, skaber de fordele for byen og for borgerne? Aspekter som undersøgts er lovgivning, teknologi og sociale relationer i forhold til at etablere et lokalt energifælleskab. Værktøj har også udviklets til at vurdere bæredygtighed i forbindelse med byudvikling. 

Intelligent energioptimering

Den stigende integration af vind- og solenergi, også som termisk solenergi direkte i fjernvarmesystemer, betyder, at der er behov for en næste generation af metoder til driftsoptimering, som tager højde for usikkerheden i produktionen. Temaet ger nogle konkrete bud på metoder og modeller, der kan løse denne udfordring. 

Interaktion mellem vand og energi

Energisystemer og urbane vandsystemer kan opnå større gevinst og reducere deres negative miljøaftryk ved at spille sammen. I projektet har grundvandssænkning kombinerets med fjernvarme (GVP) i et banebrydende anlæg, hvor der pumpes grundvand op og en stor el-dreven varmepumpe trækker energi ud af grundvandet til at producere fjernvarme med, og leder derefter det afkølede grundvand ud i den nærliggende å. 

Klimavenlig energiforsyning

Utvecklingen av resilienta och långsiktigt hållbara lösningar för framtidens smarta städer och stadsdelar är central för samhällsutvecklingen. Att hitta lösningar som möjliggör mer hållbara och flexibla energisystem kommer att vara en utmaning men redan idag finns många goda initiativ och innovationer som bidrar till mer hållbara samhällen.

Klimavenlig energiforsyning
Data

Data

Fremtiden kræver ny værktøjer til digitalisering. Dette gælder løsninger for cloud- og edge-baseret computing, og AI-løsninger til forudsigelser af blandt andet varmebehovet i fjernvarmesystemer. Resultaterne er ved at blive implementeret på en ikke-kommerciel platform til udvikling og test af digitaliseringsløsninger for fremtidens smarte energisystem og smarte byer.  

Adfærd

Hvordan udnyttes digitale løsninger til at optimere vedvarende energisystemer og hvordan skabes smarte bæredygtige byer for mennesker? På tværs af teknologi, læring, juridiske rammer og menneskelig adfærd har forskere og kommuner sammen undersøgt, hvordan mennesker forholder sig til energi samt anvender nye smarte teknologier i hjemmet og på arbejdspladsen. 

Adfærd
Lovgivning

Lovgivning

Politiske ambitioner på klima- og energiområdet er blevet mere ambitiøse i Danmark og Sverige, og priserne på vind- og solenergi er raslet ned. Det kræver et grundigt serviceeftersyn af lovgivningen, der i vidt omfang er indrettet på fortidens politik og teknologi. Temaet giver bud på hvilke ændringer, der er behov for i fremtiden.

Læring

Lärande/Læring-temat har fokuserat på lärande om energi, klimat och hållbar utveckling i skolan. Läroplanerna i Danmark och Sverige är jämförbara i grundskolan och inspirerande metoder och lärandematerial finns på Internet och i böcker för lärare att använda i klassrummet. Nya lärandemetoder har utvecklats och testats och kan användas i undervisningssammanhang. 

Læring