LOVGIVNING

De politiske ambitioner på klima- og energiområdet er blevet mere ambitiøse i Danmark og Sverige, og priserne på vind- og solenergi er raslet ned. Det kræver et grundigt serviceeftersyn af lovgivningen, der i vidt omfang er indrettet på fortidens politik og teknologi. I Smart Cities Accelerator giver vi bud på hvilke ændringer, der er behov for.

Temaet for arbejdet med de lovgivningsmæssige forhold har været at identificere rammer for energiforsyning på svensk og dansk side for herved at kunne afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne på begge sider af Øresund for at fremme en øget anvendelse af vedvarende energi og bæredygtige løsninger.

Lovgivning

LEAD

MEDVERKANDE

rekommendationer

tips 1

Grøn omstilling kræver tilpasning af lovgivning

Reguleringen er opdelt på el-, gas- og varmeselskaber. Der er behov for stærkere tænkning på tværs af forsyningsformer og sektorer og tilpasning/fremtidssikring af lovgivningen for at fremme den grønne omstilling. (DK)

tips 2

Let adgang til finansiering af vedvarende energi

Energispareindsatsen skal nytænkes, så ordningen gøres omkostningseffektiv, og ansvaret rykkes fra energiselskaberne til en eller flere uafhængige aktører. Data er til rådighed og skal udnyttes bedre. Der er også behov for lettere adgang til at gennemføre og finansiere energieffektiviseringer og omlægninger til vedvarende energi. (DK)

tips 3

Använd byggnader som energilager

Effektbrist i Malmö: Brist på el är redan ett problem. Ett möjligt sätt att kapa effektopparna är att använda byggnader samt energilager på olika sätt. Här föreligger juridiska oklarheter kring bland annat ansvarsfrågor. Vidare så finns det juridiska oklaheter kring batterilösningar och tillhörande affärsmodeller. (SE)