ADFÆRD

Smart Cities Accelerator er et forsknings- og innovationsprojekt, som omhandler udviklingen af bæredygtige byer med særligt fokus på optimering af vedvarende energisystemer. Projektet kobler i tværfaglige delprojekter menneskers adfærd, tekniske udviklinger, læring samt juridiske omstændigheder.

Projektet har i et forsøg på at skabe en nuanceret viden om brugen af nye tekniske systemer samt om organiseringer af den ”smarte by” involveret en gruppe forskere fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. I løbet af projektet har antropologerne i samarbejde med forskere på hovedsagligt DTU samt medarbejdere i regionale kommuner undersøgt, hvordan mennesker forholder sig til energi samt anvender nye smarte teknologier i hjemmet og på arbejdspladsen.

Den antropologiske indsigt og den kvalitative data er løbende blevet analyseret og sammenlignet med tekniske kvantitative datasæt fra projektet. Dette har givet et varieret videnfundament for design af nye ”grønne” energioptimerende aktioner.

Adfærd

LEAD

MEDVERKANDE

rekommendationer

tips 1

Hav fokus på bolden

I tværfaglige samarbejde fokuserer aktører ofte for meget på faglig-fagligheden i stedet for at finde frem til et fælles udgangspunkt og en fælles målsætning. I SCA har vi bestræbt os på at holde fokus på bolden i forsøget på at udforske og udvide det pågældende felt.  

tips 2

Skab et frirum til eksperimenter

I SCA har det været værdiskabende at oprette forskellige eksperimenterende rum, hvor de involverede aktører kan arbejde i en ”gråzone” – distanceret fra de vanlige organisatoriske og faglige procedurer og formater. Disse rum giver mulighed for at smide den organisatoriske ”spændetrøje”, og med inspiration fra andre deltagere gøre noget ”andet”. Dette bliver et ”godkendt område” for alternative, originale og ”forkerte” måder at gøre tingene på. Eksperimentet flytter grænser og kan resultere i fiasko eller måske give nyskabende indsigter og arbejdsveje (og begge dele er helt fint). 

tips 3

Hav det sjovt

I det tværfaglige samarbejde har det været vigtigt at have humor og en sympati for forskellige måder at forstå og arbejde i verden på. Den gode, sociale interaktion kan omfavne mange forskellige interesser og tilgange, og har (muligvis) været den vigtigste ingrediens i et værdiskabende tværfagligt samarbejde samt i forsøg på at få byens mange nuancer til at stå i grønt.