Regeringens proposition om energigemenskaper undermålig

Det finns i dag inga hinder för att bilda energigemenskaper och därför behövs ingen ny lagstiftning för att reglera dem. Det meddelade regeringen under våren. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet saknar en hinderanalys och menar att regeringens proposition är undermålig.

Publiceret 30 maj 2022
I ett EU-direktiv från 2019 bedöms energigemenskaper kunna öka acceptansen för lokala förnybara energiprojekt och ge möjligheter för medborgare att bidra i den gröna omställningen. Den svenska inställningen, både från Energimarknadsinspektionen och regeringen, är mindre optimistisk för energigemenskapers betydelse på den svenska marknaden.

När regeringen lade sin proposition 2021/22:153 Genomförandet av elmarknadsdirektivet fanns heller inget förslag till reglering av energigemenskaper med. Regeringen menar att det inte behövs eftersom det inte finns några hinder för att bilda energigemenskaper i den nuvarande lagstiftningen.

Professor Jenny Palm, Lunds universitet. Foto Charlotte Carlberg Barg
Jenny Palm, foto Charlotte Carlberg Barg

I en policy brief framhåller professor Jenny Palm och Ellen Boije af Gennäs Erre vid IIIEE – Internationella Miljöinstitutet / Institute for Industrial Environmental Economics / ved Lunds universitet, att det i dag saknas incitament för att starta och driva energigemenskaper såsom särskilda bidrag eller skatteavdrag och uttrycker förvåning över att regeringen ignorerar EU’s krav på en hinderanalys.

– En hinderanalys skulle exempelvis kunna belysa problemet med att individer och kollektiv ges olika incitament att installera solceller såsom att ROT-avdrag för solcellsinstallationer är tillgängligt för dem som äger sina fastigheter men inte för dem som hyr eller för föreningar, skriver de i policy briefen.