Lokal energiproduktion viktig del i Sege Park

För två år sedan gick startskottet för omvandlingen av området Sege Park i Malmö. Fram till 2025 ska befintliga byggnader i det gamla mentalsjukhusområdet byggas om till bostäder och nya bostäder uppföras. Allt görs med hållbarhet och delningsekonomi för ögonen. I projektet SCA + undersöker vi hur energisystemet kan göras hållbart och hur samägande av energiinstallationer kan organiseras.

Published: 22. Mars 2022Se bilder nedan

Under en heldag träffades projektdeltagarna i SCA + för både presentationer och ett studiebesök i Sege Park. Ellen Corke och Rebecca Pochill från E.ON berättade att området i största möjliga mån ska komma från lokal förnybar energiproduktion.

40 procent av elen ska komma från solceller inom området och ytterligare 40 procent ska komma från förnybar elproduktion någon annanstans i Malmö. Så mycket solceller som möjligt ska installeras i området.

Installation av solceller är dock inte problemfritt. Under en rundvandring i Sege Park lyfte Juliet Leonette från Malmö stad, konflikten mellan kulturhistoriska intressen å ena sidan och ekologiska intressen och intresset att producera förnybar energi lokalt å andra sidan.

På grund av kulturhistoriska intressen kan hälften av taken på de äldre sjukhusbyggnaderna inte utnyttjas för elproduktion. Solceller får nämligen inte sättas på taken som vetter mot sjukhusparken framför dem. Flera hundra kvadratmeter takyta går därmed förlorad för elproduktion.

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö, berättade om deras ambitioner för parkeringshuset med stomme i trä, som de bygger i Sege Park. I huset ges plats för både bilpool och cykelpool. 1500 kvm växtfasader installeras som kopplas till ett 100 kubikmeter stort vattenmagasin. Regnvattnet som samlas i magasinet kommer sedan att användas för bevattning av växtväggarna. På taket kommer 2000 kvadratmeter solceller att sättas upp. Till detta installeras ett fastighetsbatteri som kan lagra el.

”Det finns ett business case i att installera ett fastighetsbatteri där vi kan lagra elen till senare istället för att mata ut den på elnätet. Tre av våra nio parkeringshus har solceller (red anm. Parkeringshuset i Sege Park blir det tionde). De är som energihubbar,” förklarade Maja.

Material:
Sege Park – historien och utvecklingen
Energi i Sege Park, E.ON
Framtidens parkeringshus, Sege Park
Hållbarhetsstrategi, SegePark, Malmö stad
Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för Sege Park
Agenda, 14. mars 2022

Metoder til aktivt at engagere borgere i den grønne klimavenlige energiomstilling; Lyndby-Taarbæk Kommune
Lokal fjernvarmeforsyning i Vridsløsemagle, Høje-Taastrup Kommune