Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen

Publiceret 30. Juni 2021: Energigemenskaper. Ytterligare ett begrepp att hålla koll på i energiomställningen. En energigemenskap innebär att flera aktörer går ihop för att erbjuda energitjänster i närområdet. EU har pekat ut dem som ett av flera verktyg för att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara bränslen. Ola Mattsson vid Lunds universitet har, …

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen Read More »