News

Virkeligheden kræver mere robust IoT-udstyr

Høje-Taastrup vil fremover være mere kritisk over for det IoT-udstyr, som kommunen køber ind. Erfaringen er, at smart udstyr er for skrøbeligt. Publiceret 7. juni 2022 Når klimakonsulent Morten Koed Rasmussen besøger Borgerskolen i Høje-Taastrup Kommune, kommer han tilbage med ødelagt IoT-udstyr. Skolen er en del af det dansk/svenske EU-støttede projekt Smart Cities Accelerator+, hvor …

Virkeligheden kræver mere robust IoT-udstyr Read More »

Regeringens proposition om energigemenskaper undermålig

Det finns i dag inga hinder för att bilda energigemenskaper och därför behövs ingen ny lagstiftning för att reglera dem. Det meddelade regeringen under våren. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet saknar en hinderanalys och menar att regeringens proposition är undermålig. I ett EU-direktiv från 2019 bedöms energigemenskaper kunna öka acceptansen för lokala förnybara energiprojekt …

Regeringens proposition om energigemenskaper undermålig Read More »

Helle Binzer. Møde i grundejerforeningen Hvidegårdsparken i Lyngby-Taarbæk Kommune om varmemuligheder, 3. maj 2022

Tårnhøje gaspriser får husejere til at kigge efter alternativer

Velbesøgt borgermøde vidner om stor interesse for grøn omstilling. SCA+-partnerne Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU var inviteret med for at fortælle om fremtidens varmeforsyning og muligheder. Publiceret 4. maj 2022 Da gasprisen steg voldsomt i efteråret, skruede Helle Binzer og familien lidt ned for varmen i deres hus, fordi ’varmeregningen stak helt af’. Da krigen i …

Tårnhøje gaspriser får husejere til at kigge efter alternativer Read More »

Energifleksible bygninger og områder: Hanne Kokkegård

Lokal fjernvarme på vej til landsby i Høje-Taastrup Kommune

Godt halvdelen af husene i Vridsløsemagle bliver i dag opvarmet med olie- eller pillefyr. Nu får de mulighed for at skifte gratis til nytænkende fjernvarme baseret på en kollektiv jordvarmeløsning. Publiceret 29.04.2022 Høje-Taastrup Kommune har en klar klimamålsætning: I 2030 er olie og naturgas udfaset i alle ejendomme i kommunen. Nu tilbyder Høje Taastrup Fjernvarme …

Lokal fjernvarme på vej til landsby i Høje-Taastrup Kommune Read More »

Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige

Vad krävs för att få fler energigemenskaper/kooperativ etablerade på den svenska energimarknaden? En viktig åtgärd är att det behövs bättre incitamentsstrukturer. Den tredje februari 2022 anordnades en workshop på Lunds universitet vars syfte var att diskutera policyrekommendationer som skulle kunna främja utvecklingen av energigemenskaper i Sverige. Under workshopen diskuterades energigemenskapers möjlighet att äga nät, incita-mentsstruktur …

Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige Read More »

Fastighetsägare och boende kan minska kostnader med bra matematisk modell

I Smart Cities Accelerator+ tittar svenska och danska partners på olika sätt att öka flexibiliteten i energisystemet. Under den senaste vintern har vi kunnat se att balansering av tillgång och efterfrågan på energi inte är så enkelt som man hoppats. Det finns mer och mer osäkerhet i systemet med el från vind och sol som …

Fastighetsägare och boende kan minska kostnader med bra matematisk modell Read More »

Lokal energiproduktion viktig del i Sege Park

För två år sedan gick startskottet för omvandlingen av området Sege Park i Malmö. Fram till 2025 ska befintliga byggnader i det gamla mentalsjukhusområdet byggas om till bostäder och nya bostäder uppföras. Allt görs med hållbarhet och delningsekonomi för ögonen. I projektet SCA + undersöker vi hur energisystemet kan göras hållbart och hur samägande av …

Lokal energiproduktion viktig del i Sege Park Read More »

Webinar om høje energipriser: Lyngby-Taarbæk hjælper borgerne

Kommunen vil gennem energiprojektet Smart Cities Accelerator+ have borgerne til at tænke mere grønt i deres varmeforsyning. Publiceret 24. februar 2022 Er du også træt af høje energipriser, og vil du være med til at passe på klimaet? Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer nu borgerne til gratis webinar to gange i marts, hvor kommunen sammen med Energistyrelsens …

Webinar om høje energipriser: Lyngby-Taarbæk hjælper borgerne Read More »

Malmö vill göra Sege Park till förebild med koncept för förnybar energi

Publiceras 10. februari 2022 Intervju med Erik Ormegård, klimat- och energistrateg, Malmö stad: Vad jobbar Malmö stad med i SCA+? Hittills har vi huvudsakligen kollat på möjligheterna för samägande av förnybar energi med utgångspunkt i Sege Park. Målet är att ta fram ett koncept för samägande av förnybar energi som kan användas i Sege Park …

Malmö vill göra Sege Park till förebild med koncept för förnybar energi Read More »

Elförbrukning i hyreshus analyseras för design av smarta lösningar

I ett av MKB:s hyreshus i Rosengård i Malmö skaffar E.ON sig värdefull kunskap om hur el används i en större hyresfastighet. Mätningar i realtid hjälper dem att förstå hur de ska designa smarta lösningar för att minska effekttoppar. Det ger fastighetsägaren lägre elräkning och på sikt kan nätkapaciteten öka och fler kunder anslutas till …

Elförbrukning i hyreshus analyseras för design av smarta lösningar Read More »

Scroll Up