News

Kommuner: Lokale energifællesskaber kan sikre klimavenlige (fjern)varmenet

Høje-Taastrup og Lyngby-Taarbæk vil udvikle forretningskoncepter for decentrale varme- og elnet, hvor borgerne går sammen i såkaldte energifællesskaber med store varmepumper, mens forsyningsselskaberne står for selve administrationen. Fjernvarmenettet bliver i disse år udbygget mange steder, hvor borgerne går fra at have individuel opvarmning med olie- og eller naturgasfyr til fælles varmeforsyning, hvor en stadig større …

Kommuner: Lokale energifællesskaber kan sikre klimavenlige (fjern)varmenet Read More »

Energifællesskaber

Bra med lag för energigemenskaper -men förslagen inte tillräckliga

Energimarknadsinspektionen (Ei) lade förra året ett förslag till en lag om energigemenskaper, en verksamhetsform som det i dag saknas regler för. Professor Jenny Palm vid Lunds universitet (och SCA+) har, i en rapport, analyserat lagförslaget och de 27 remissvar som kommit in. Remissinstanserna menar att en lag kommer att vara ett viktigt första steg för …

Bra med lag för energigemenskaper -men förslagen inte tillräckliga Read More »

Kunstig intelligens skal justere energiforbruget i almene boliger i Københavnsområdet

Taastrupgaard, juni 2021. Foto: Hanne Kokkegård, DTU Compute Taastrupgaard og Tingbjerg skal vise, hvordan man får mest ud af energirenoveringer, om renoveringer reelt kan betale sig, og hvordan varmeanlæg kan justeres til de lokale forhold. Ambitionen er også at udvikle et styringsværktøj til driftsfolk. ———————————————————————————————————– Publiceret 2. august 2021 Mange gamle almene boligområder er opført …

Kunstig intelligens skal justere energiforbruget i almene boliger i Københavnsområdet Read More »

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen

Publiceret 30. Juni 2021: Energigemenskaper. Ytterligare ett begrepp att hålla koll på i energiomställningen. En energigemenskap innebär att flera aktörer går ihop för att erbjuda energitjänster i närområdet. EU har pekat ut dem som ett av flera verktyg för att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara bränslen. Ola Mattsson vid Lunds universitet har, …

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen Read More »

Øresundssamarbejde fortsætter den grønne omstilling af byer og energismarte bygninger

Publiceret: 16. februar 2021 Sammen med et forsyningsselskab fortsætter kommuner, boligforeninger og universiteter udbygningen af vedvarende energi og udviklingen af energiløsninger til gavn for borgere, byer og virksomheder på begge sider af Øresund. De 11 partnere i Smart Cities Accelerator+ (SCA+) er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for Öresund-Kattegat-Skagerrak. Frem mod efteråret 2022 …

Øresundssamarbejde fortsætter den grønne omstilling af byer og energismarte bygninger Read More »

Scroll Up