News

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen

Energigemenskaper. Ytterligare ett begrepp att hålla koll på i energiomställningen. En energigemenskap innebär att flera aktörer går ihop för att erbjuda energitjänster i närområdet. EU har pekat ut dem som ett av flera verktyg för att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara bränslen. Ola Mattsson vid Lunds universitet har, på uppdrag av E.ON …

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen Read More »

Øresundssamarbejde fortsætter den grønne omstilling af byer og energismarte bygninger

Publiceret: 16. februar 2021 Sammen med et forsyningsselskab fortsætter kommuner, boligforeninger og universiteter udbygningen af vedvarende energi og udviklingen af energiløsninger til gavn for borgere, byer og virksomheder på begge sider af Øresund. De 11 partnere i Smart Cities Accelerator+ (SCA+) er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for Öresund-Kattegat-Skagerrak. Frem mod efteråret 2022 …

Øresundssamarbejde fortsætter den grønne omstilling af byer og energismarte bygninger Read More »

Scroll Up