Energifællesskaber

Bra med lag för energigemenskaper -men förslagen inte tillräckliga

Publiceret 15.09.2021Energimarknadsinspektionen (Ei) lade förra året ett förslag till en lag om energigemenskaper, en verksamhetsform som det i dag saknas regler för. Professor Jenny Palm vid Lunds universitet (och SCA+) har, i en rapport, analyserat lagförslaget och de 27 remissvar som kommit in. Remissinstanserna menar att en lag kommer att vara ett viktigt första steg …

Bra med lag för energigemenskaper -men förslagen inte tillräckliga Read More »