Month: March 2022

Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige

Vad krävs för att få fler energigemenskaper/kooperativ etablerade på den svenska energimarknaden? En viktig åtgärd är att det behövs bättre incitamentsstrukturer. Den tredje februari 2022 anordnades en workshop på Lunds universitet vars syfte var att diskutera policyrekommendationer som skulle kunna främja utvecklingen av energigemenskaper i Sverige. Under workshopen diskuterades energigemenskapers möjlighet att äga nät, incita-mentsstruktur …

Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige Read More »

Fastighetsägare och boende kan minska kostnader med bra matematisk modell

I Smart Cities Accelerator+ tittar svenska och danska partners på olika sätt att öka flexibiliteten i energisystemet. Under den senaste vintern har vi kunnat se att balansering av tillgång och efterfrågan på energi inte är så enkelt som man hoppats. Det finns mer och mer osäkerhet i systemet med el från vind och sol som …

Fastighetsägare och boende kan minska kostnader med bra matematisk modell Read More »

Lokal energiproduktion viktig del i Sege Park

För två år sedan gick startskottet för omvandlingen av området Sege Park i Malmö. Fram till 2025 ska befintliga byggnader i det gamla mentalsjukhusområdet byggas om till bostäder och nya bostäder uppföras. Allt görs med hållbarhet och delningsekonomi för ögonen. I projektet SCA + undersöker vi hur energisystemet kan göras hållbart och hur samägande av …

Lokal energiproduktion viktig del i Sege Park Read More »