Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige

Vad krävs för att få fler energigemenskaper/kooperativ etablerade på den svenska energimarknaden? En viktig åtgärd är att det behövs bättre incitamentsstrukturer.

Den tredje februari 2022 anordnades en workshop på Lunds universitet vars syfte var att diskutera policyrekommendationer som skulle kunna främja utvecklingen av energigemenskaper i Sverige.

Under workshopen diskuterades energigemenskapers möjlighet att äga nät, incita-mentsstruktur för att utveckla energigemenskaper och huruvida energiföretag bör tillåtas vara medlemmar i energigemenskaper.

Se PDF Policy Brief: Energigemenskaper i Sverige

Scroll Up